blog

CZ en Slotervaart: geen kwaliteit in de Supply Chain

Supply chain

CZ en Slotervaart: geen kwaliteit in de Supply Chain

Tussen zorgverzekeraar CZ en het Slotervaartziekenhuis is een welhaast klassiek channel-conflict ontstaan. Mag CZ als betaler van de zorg, de leverancier Slotervaart daarop aanspreken? En zo ja, wat zijn dan precies de criteria? Tijd om dit conflict in een Supply Chain perspectief te plaatsen.

 

Door een lijst te publiceren met ziekenhuizen waar borstkankeroperaties van slechte kwaliteit zouden zijn, en daaraan te koppelen dat dergelijke operaties in de slecht presterende ziekenhuizen niet langer vergoed zouden worden, heeft zorgverzekeraar CZ de knuppel in het hoenderhok gegooid.

 

Het Slotervaart, een van de ziekenhuizen op de zwarte lijst, reageerde als door een adder gebeten: ze willen patiënten die bij CZ verzekerd zijn niet meer behandelen. Ook al heeft CZ inmiddels het Slotervaart van de lijst gehaald, een rechtszaak lijkt niet te vermijden. Ook de beroepsvereniging van oncologen deed een duit in het zakje. Zij waren ‘not amused’, en vinden dat niet CZ, maar de artsen als enige kunnen bepalen waar goede borstkankeroperaties plaats vinden en waar niet.

 

Wie heeft de regie?
Voor wie in ketens geïnteresseerd is, vormt de ziekenzorgketen een intrigerende case. In de recente jaren hebben zich in de ziekenzorgketen zeer veel veranderingen voorgedaan. Mede gedreven door een terugtredende overheid en een (halfslachtige) poging om marktwerking in te voeren, hebben zorgverzekeraars een steeds machtiger positie verworven. Zeker ook omdat, anders dan in ‘reguliere’ ketens het geld niet precies de omgekeerde weg volgt van de dienstverlening, is het vraagstuk van wie de regie in de ziekenzorgketen voert onderwerp van heftig debat.

 

Kwaliteit
Het huidige conflict ontwikkelt zich als een competentiestrijd tussen de zorgverzekeraar, het ziekenhuis, de artsen en (nu nog) in mindere mate de patiënten zelf, al dan niet vertegenwoordigd door een patiëntenvereniging en/of de overheid. Het conflict concentreert zich rond het vraagstuk “wie bepaalt wat kwaliteit is?”

 

Helaas is ‘kwaliteit’ een containerbegrip dat zich niet leent voor een eendimensionale aanpak. In ieder geval zijn inputgegevens (zoals het opleidingsniveau van het verplegend personeel, de faciliteiten in een ziekenhuis en het aantal uitgevoerde operaties), throughput gegevens (mate waarin protocollen voor borstkankeroperaties worden gevolgd) en outputspecificaties (wat zijn de resultaten, is de patiënt tevreden over de behandeling) allemaal relevant.

 

Verschillende belangen
Zoals zo vaak, hebben verschillende stakeholders verschillende belangen. Deze komen tot uiting in de verschillende visies op de definitie van kwaliteit. Vanuit een ketenperspectief gezien is dit zeer onwenselijk. Uiteindelijk is iedereen er bij gebaat als eenduidig wordt vastgelegd wat er onder kwaliteit moet worden verstaan. Het moet niet heel moeilijk zijn om de verschillende dimensies van kwaliteit om te zetten in een standaard voor de hele sector. Alleen al een gezamenlijke afspraak over wat kwaliteit nu precies is, kan de keten enorm helpen. Dan weten artsen en ziekenhuizen waaraan ze moeten voldoen en waar ze op beoordeeld worden. Dan kunnen zorgverzekeraars ziekenhuizen op een ‘eerlijke’ wijze aanspreken op hun prestaties; en dan kan de patiënt een goede keuze maken. Met als eindresultaat dat de patiënten beter behandeld worden en dat alle partijen daar van profiteren.

 

Voorlopig lijkt samenwerking in deze ziekenzorgketen ver weg. Partijen zijn vooral druk met het versterken van hun eigen positie. Er zijn helaas nog geen tekenen dat men bereid zou zijn om boven zichzelf uit te stijgen en de win-win te zoeken door het belang van de patiënt voorop te zetten. Kortom, er is een flagrant gebrek aan kwaliteit in deze keten.

 

 

Verwijzingen:

 

 Alle columns van Jack van der Veen op Logistiek.nl kunt u vinden op:

dossier SC visie van Jack van der Veen

 

Eerder gepubliceerde columns uit de rubriek Science van Logistiek Magazine staan gebundeld in het dossier Science: wetenschappers over supply chain management

 

Andere bloggers over zorglogistiek

Reageer op dit artikel