blog

Bedrijfsautomatisering: terug naar de chaos?

Supply chain

In de maanden voor de eeuwwisseling ontdekten veel bedrijven welke enorme aantallen pakketten ze in huis hadden. De voorbereiding op de millenniumwisseling dwong hen immers tot een grondige inventarisatie van toepassingen en gebruik. Heeft u enig idee hoeveel verschillende applicaties er momenteel in uw organisatie in gebruik zijn?

Bedrijfsautomatisering: terug naar de chaos?
Guus krabbenborg: bedrijfsautomatisering: terug naar de chaos?

Veel bedrijven troffen rond de eeuwwisseling een chaos aan; een wildgroei van systemen. Soms zelfs zonder gebruikers. Met veel overlap in functionaliteit. We zijn inmiddels 10 jaar verder. Zijn we terug bij af?

 

De Automatisering Gids maakte onlangs melding van berichten over chaotische toestanden bij de bedrijfsautomatisering van de gemeente Amsterdam. Verantwoordelijk wethouder Eric Wiebes noemt de huidige Amsterdamse ICT problemen zelfs "een groter hoofdpijndossier dan de NoordZuid-lijn". En dat is nog al wat!

 

Onbeheersbare situatie
Op de gemeentelijke computersystemen blijken zo’n 5.000 verschillende programma’s te draaien. Vanuit het oogpunt van beheer natuurlijk een volstrekt onbeheersbare situatie! Amsterdam heeft inmiddels een budget van liefst 100 miljoen euro uitgetrokken om haar ICT-infrastructuur te saneren. Dit geld wordt besteed aan "het ontmantelen van nutteloze ICT voorzieningen. En aan maatregelen ter afdekking van risico’s die vermeden hadden kunnen worden." Ja,ja…

 

Hoe zit het bij u?
Wat denkt u nou eigenlijk als u dit leest? Dat het wederom de ambtenaren zijn die er qua ICT een rommeltje van maken? Laat me u dan ‘ns een paar kritische vragen stellen.

Enig idee hoeveel verschillende applicaties er momenteel in uw organisatie in gebruik zijn?

Bestaat er een actueel overzicht waarop al deze pakketten genoteerd staan?

Is er in uw bedrijf eigenlijk iemand verantwoordelijk voor het managen van al uw toepassingen? Uw ERP, CRM en/of CAD systemen zijn natuurlijk wel bekend. Maar hoe staat het met de eigen Excel en Access toepassingen van individuele medewerkers? Die bevatten toch immers ook in uw bedrijf regelmatig bedrijfskritische informatie? Zijn die toepassingen ooit getest? Gedocumenteerd? Wordt die informatie wel periodiek beveiligd? En zijn de gegevens door andere collega’s te benaderen?

 

IT-systemen hebben zich de laatste jaren tot de levenslijn van veel bedrijven ontwikkeld. Maar helaas heeft de interne aandacht en ondersteuning daar vaak geen gelijke tred mee gehouden. Wellicht wordt het ook voor u de hoogste tijd om maatregelen te nemen? Mogelijk kunt u zo dan de echte chaos in uw bedrijf voor blijven. 

Reageer op dit artikel