blog

Is online netwerken in logistiek vereist?

Supply chain

Is online netwerken in logistiek vereist?
online netwerken logistiek

Er staan 3,6 miljard foto’s op Flickr, er komen 3.000.000 tweets per dag op Twitter bij, YouTube verwerkt 36.000 video’s per uur, Linkedin heeft in Nederland meer dan 1,2 miljoen leden en Hyves meer dan 5 miljoen leden. Zo’n 73 procent van de Nederlanders gebruikt een sociaal netwerk. Waar bent u in deze ontwikkelingen?

Het online netwerken is een trend die u als ondernemer ook in de logistieke sector niet kunt negeren, zegt Maurice van Syntens. Maak een bewuste keuze, start de dialoog en benut de kansen die online netwerken voor u in de logistieke sector kan bieden!

   

In de jaren ‘90 werden we geconfronteerd met de opkomst van het internet. Sinds die tijd is internet volledig geïntegreerd in uw bedrijfsvoering en heeft nagenoeg elke onderneming een website en een handleiding voor de medewerkers beschikbaar. Vandaag de dag staan we met zijn allen op de vooravond van een belangrijke ontwikkeling in het bedrijfsleven, namelijk die van online netwerken. Als ondernemer wordt u overspoeld met informatie, maar hoe schat u de waarde van dit medium voor uw onderneming in. Op welke manier moet u met al deze ontwikkelingen omgaan?

   

Voordelen online netwerk

Online netwerken is iets wat mensen bezighoudt: uw huidige en toekomstige klanten bevinden zich op online netwerken, uw relaties en uw medewerkers zijn er actief. En we staan nog maar aan het begin van al deze ontwikkelingen. Waarom zou u als ondernemer actief worden op online netwerken? Ondernemers die er ervaring mee hebben, noemen de volgende voordelen:

 

 • verbreding van uw horizon door gedeelde kennis, expertise en interesses;
 • sneller informatie uitwisselen en ideeën toetsen onder grote groepen;
 • beter relatiebeheer door betere en meer contact momenten;
 • mogelijkheid om uw professionele netwerk uit te breiden;
 • beschikbaarheid van actuele informatie waarmee u adequaat kan handelen.

 

Online netwerken in de logistiek

De kracht en de mogelijkheden die online netwerken voor de logistieke sector kan bieden, wordt vandaag de dag nog steeds door vele logistici onderschat. Vooroordelen als: "Mijn klanten zijn er niet op actief, of ik heb er geen tijd voor", worden regelmatig aangegrepen om als bedrijf maar niet actief te hoeven zijn. Ondernemingen die openstaan voor de mogelijkheden die online netwerken voor hun onderneming kan bieden, gebruiken het medium voor:

 

 • het onderling uitwisselen van ervaringen en expertise in de logistieke sector;
 • het online profileren van de onderneming door expertise te delen;
 • het ontdekken van nieuwe markten en mogelijkheden;
 • het uitbreiden en verbeteren van het bestaande netwerken;
 • de werving en selectie van logistiek medewerkers;
 • het opzoeken van achtergrondinformatie met betrekking tot personen;
 • het inzetten van nieuwe advertentiemogelijkheden;
 • het uitwisselen van vrachtaanbod.

 

Ervaring leert dat een intensieve aanloopperiode hieraan voorafgaat en u dit niet direct een voordeel oplevert, maar op den duur plukt u de zoete vruchten van dit medium.

 

Praktijkvoorbeeld

Gedurende uw werkend leven komt u in aanraking met een heterogene groep van mensen, waarmee u een zakelijke relatie opbouwt. Voor het overgrote deel is deze relatie van tijdelijke aard en zal het contact op den duur verwateren. Echter wie kent nu niet de situatie, dat deze relaties na een geruime tussenpose toch weer waardevol blijken te zijn. Deze situatie overkwam ook een transportondernemer in Zuid-Holland, die ik begeleid bij zijn innovatietrajecten. Op mijn aanraden heeft hij de eerste stappen gemaakt op de online netwerken. Via Linkedin ontmoette hij een ‘oude’ bekende, die hij geruime tijd niet meer gezien en gesproken had. Nadat ze met elkaar herinneringen hadden opgehaald, bleek zijn ‘oud relatie’ een nieuwe functie bij een andere werkgever te vervullen en was het bedrijf op zoek naar een geschikte transporteur. Inmiddels zijn de contracten ondertekend, zijn de ‘wielen’ voor de aankomende drie jaar gereserveerd en loopt de distributie naar tevredenheid.

 

Verandering in uw organisatie

Het speelveld van uw onderneming is in de afgelopen jaren sterk veranderd. Enkele voorbeelden hiervan zijn de mogelijkheid tot flexwerken, behoefte aan een betere balans tussen werk en privé, toenemende informatiebehoefte van uw relaties. Om aan deze wensen van relaties en werknemers te kunnen voldoen wordt er massaal gebruikgemaakt van ‘nieuwe’ technologieën en worden de huidige bedrijfsprocessen hierop afgestemd.

 

Met de opkomst van online netwerken zal de individuele relatie en medewerker steeds belangrijker worden, zowel binnen als buiten de muren van uw organisatie. Waar het vroeger ging om de hiërarchische rangorde, gaat het nu om individuele kennis, transparantie en relevantie. Het onderscheid tussen werk en privé zal steeds meer vervagen.

 

Online interactie vraagt een andere manier van denken en doen. Maak een bewuste keuze of u, en zo ja, op welke manier u met dit ‘nieuwe’ medium aan de slag gaat. Experimenteer en leer! Wanneer u het idee heeft om aan de slag te gaan, wil dit nog niet zeggen dat het een goed plan is. De verandering die online netwerken met zich meebrengt, vraagt van u als ondernemer een doordachte strategie en een heldere visie op uw ambities, uw doelen en de weg daarheen. Stel realistische doelstellingen en evalueer de resultaten regelmatig. Uiteindelijk wilt u toch weten wat de impact en het rendement van het ‘nieuwe medium’ voor uw organisatie is?

 

Stop promotiepraat, start de dialoog
Communiceren op internet is écht communiceren, een dialoog. Bedrijven die alleen zenden (zo veel en zo hard mogelijk hun boodschap verkondigen) leggen het af tegen ondernemers die luisteren naar hun relaties en werknemers. Relaties en medewerkers maken gebruik van de ideeën en kennis van het netwerk van hun netwerk. De belangrijkste lessen om deze dialoog succesvol aan te gaan zijn:

 

 • relaties vragen om een adequate oplossingen voor een direct probleem;
 • mensen vertrouwen vooral op het oordeel van andere mensen en niet op de verhalen van bedrijven of organisaties;
 • mond-tot-mondinformatie regeert.

 

Eerste stappen 

Wanneer u het besluit heeft genomen om op online netwerken actief te zijn en dit heeft weten te borgen in een heldere visie op uw ambities, dan is de tijd gekomen om de eerste stappen op online netwerken te zetten.

 

 • Weet waar uw relaties en (aankomende) werknemers actief zijn op de verschillende online netwerken;
 • Luister naar uw relaties en (aankomende) werknemers en leer ervan;
 • Start de dialoog;
 • Deel kennis en expertise, dus geen promotiepraat;
 • Echter hoe pakt u dit nu efficiënt aan? Hierover bestaan vele theorieën, maar wanneer u dit vraagt aan de ondernemers uit uw sector, dan zeggen ze: "De eerste stap is het aanmaken van een profiel om vervolgens ‘echt’ te gaan beginnen". Probeer uit hoe het werkt;
 • Net zoals in de ‘echte’ wereld bestaan er in de virtuele wereld geen vastgestelde protocollen, die leiden tot een succesvol gesprek. Wanneer ondernemers zich afvragen hoe ze moeten acteren op een online netwerk, dan gebruik ik de metafoor: "Zie het als een netwerkborrel". Aan het begin van de borrel loopt u rond. U luistert naar de gesprekken die worden gevoerd. Spreekt een gesprek u aan, dan haakt u aan. Wanneer u een ‘klik’ voelt is het fundament voor een relatie gelegd;
 • Een van de bekende valkuilen is om tijdens de eerste fase van uw aanwezigheid op een online netwerk (té) selectief te zijn in het volgen van mensen. Onthoud dat u meer winst zal halen uit de mindere bekende relaties van uw netwerk, dan diegene met wie u al een goede relatie hebt. Begin met het volgen van een willekeurige groep van mensen. Denk hierbij aan (potentiële) klanten, de goeroes uit de logistiek en de mensen die u op het persoonlijk vlak inspireren. Luister wat ze zeggen, reageer en anticipeer!

 

Werkboek

In het kader van online netwerken heeft Syntens onlangs een werkboek uitgeven. In dit praktische werkboek wordt u stap voor stap meegenomen in de wereld van online netwerken. Inmiddels hebben meer dan 10.000 ondernemers het boek aangevraagd. Mocht uw interesse hebben in dit werkboek, bezoek dan onze website http://www.ndiv.nl/ en download een digitaal exemplaar.

 

Reageer op dit artikel