blog

Logistieke synergie komt niet zonder goede planning

Supply chain

Logistieke synergie komt niet zonder goede planning
APS synergie

In de afgelopen jaren hebben veel logistieke bedrijven overnames gedaan en daardoor hun dienstverlening uitgebreid. Vaak ging het om overnames van bedrijven die nagenoeg dezelfde diensten verzorgden als die van de overnemende partij. Arjen Heeres van Quintig: het accent ligt meer dan ooit op planning.

Verschillende zakelijke pakketbezorgers zijn ook actief geworden op de consumentenmarkt. Op het eerste oog lijkt het alsof deze bedrijven heel snel kunnen profiteren van synergievoordelen. Zij doen in grote lijnen immers hetzelfde als de organisaties die ze hebben ingelijfd. Een pakket bezorgen is uiteindelijk een pakket bezorgen.

  

Verschil zakelijke- en consumentenmarkt 

Toch blijkt het in de praktijk lastiger om alle activiteiten binnen één operatie onder te brengen, wat in de meeste gevallen wel het doel is. Zo is bijvoorbeeld het verschil tussen de zakelijke en de consumentenmarkt vaak groter dan verwacht. Andere belangen, andere tarieven, andere serviceniveaus. Die hebben allemaal een directe invloed op de dagelijkse activiteiten en planning. De complexiteit neemt toe, terwijl juist het doel was om meer inzicht in en overzicht over de totale activiteiten te creëren. Complexiteit is het laatste dat een onderneming op dit moment wil.

  

Vraag en aanbod bundelen

Deze trend wordt nog eens versterkt door een ontwikkeling in de logistiek, waarbij dienstverleners en afnemers steeds meer vraag en aanbod bundelen. In Engeland zien we dit al veel gebeuren. In plaats van het apart beleveren van iedere winkel in een winkelstraat of winkelcentrum door iedere leverancier, vindt er bundeling plaats. Een of twee logistieke diensverleners zorgen ervoor dat de hele straat of het winkelcentrum wordt beleverd, wat niet alleen efficiënter is, maar ook de verkeersoverlast drastisch vermindert. De verwachting is dat we dit in Nederland ook steeds meer gaan zien.

   

Accent op planning

Door deze ontwikkelingen komt het accent meer dan ooit te liggen op planning. Bedrijven willen hun mensen en middelen zo optimaal mogelijk inzetten. Het is met alle verschillende serviceniveaus voor planners of chauffeurs niet meer mogelijk om op basis van ervaring of intuïtie een planning te maken of aan te passen. Dat vereist een intelligent systeem dat vooruit kan kijken, maar ook kan ‘ingrijpen’ bij verstoringen. Een systeem dat keuzes kan maken, waarbij het alle mogelijke variabelen meeweegt bij een planningbeslissing.

  

Klantspecifieker werken

Met zo’n systeem kan een onderneming niet alleen synergie organiseren en realiseren, zodat ze er de vruchten van kunnen plukken. Het maakt het ook mogelijk om klantspecifieker te werken. Tegen de achtergrond van de economische crisis is de druk op logistieke dienstverleners om minder standaard diensten te leveren toegenomen. Klanten willen hun voorraden klein houden en nemen daardoor niet langer genoegen met de spoorboekjes die logistieke bedrijven jarenlang hebben gehanteerd. Klanten willen meer vrijheid en zelf bepalen wanneer ze een bepaalde levering krijgen. Dat heeft geleid tot veel meer dynamiek in de klantvraag. Ook hierdoor zijn alleen intuïtie en ervaring niet langer voldoende bij het maken van een planning.

Reageer op dit artikel