blog

Postcodebeleid UMC’s: voorbode nieuw zorgtijdperk!

Supply chain

Postcodebeleid UMC’s: voorbode nieuw zorgtijdperk!
Postcodebeleid UMC's: blog van Erwin Faber

“UMC’s Amsterdam weigeren patiënten op basis postcode”. Als je deze kop leest, denk je in eerste instantie waar slaat dit nu weer op? Dat gevoel wordt dan nog eens aangewakkerd door Ab Klink, de inmiddels demissionaire minister van VWS: “het kan niet en het mag niet”.

Maar is dit nu werkelijk zo’n slechte ontwikkeling? Zeker niet, het is een voorbode van een nieuw tijdperk: de zorg ontwikkelt zich en dat betekent dat fook dat de zorglogistiek mee moet evolueren. Survival of the fittest!     

Het volledige nieuwsbericht is o.a. te vinden op:  Zorgvisie

 

De achterliggende gedachte van het reguleren van de patiëntenstromen naar het VUmc en het AMC heeft simpelweg te maken met het feit dat ziekenhuizen zich gaan specialiseren. In productietermen gesproken: het is dan natuurlijk doodzonde om het machinepark van een fabriek onnodig te frustreren met afwijkende bewerkingen, extra omsteltijden en kleine seriegroottes. Dat gaat ten koste van de kwaliteit (lees: patiëntveiligheid) en de doorlooptijd (lees: wachtlijsten) en laten dat nu net twee speerpunten zijn in de zorg…

 

Patiënt wordt consument

Welke ontwikkelingen kunnen we nog meer verwachten? Uiteraard is er de open deur van vergrijzing. Maar nog belangrijker is dat de patiënt steeds mondiger en kritischer wordt richting de gewezen notabelen van het dorp: de arts en de apotheker. Gesteund door internet ontstaat er een meer zelfstandige consument met een specifieke zorgbehoefte. De apotheek verliest haar functie als logistiek afhaalcentrum en zal transformeren tot een "health & wellness competence center", waar de consument terecht kan voor een adequaat advies over medicatie, een fysiotherapiebehandeling, biologische groenten of een rustgevend sauna-arrangement. Zoals gezegd specialiseren de ziekenhuizen zich op het gebied van complexe medische behandelingen, terwijl zelfstandige klinieken de massaproductie voor hun rekening nemen en deze tegen een aantrekkelijk tarief in de markt zetten. 
 
Logistieke kans of bedreiging? 

Wat betekenen deze ontwikkelingen nu voor de zorglogistiek? Laat ik me maar eens vanuit mijn rol binnen groothandel Brocacef beperken tot de farmalogistiek, de geneesmiddelen dus. De bulkleveringen aan ziekenhuizen zullen door de komst van de klinieken opgeknipt gaan worden: kleinere zendingen en meer drops dus. Het productportfolio van het health center zal in eerste instantie breder zijn dan dat van de apotheek, maar op den duur zal de goederenstroom deze schakel overslaan en lijken directe thuisleveringen het meest gepast. Het logistieke model gaat dus behoorlijk op de schop, waarbij de kaarten van de ketenspelers opnieuw geschud gaan worden. Viva la (r)evolution!      

 

Hoe ziet de (farmaceutische) zorglogistiek in Nederland er volgens u over 10 jaar uit? Ik ben benieuwd naar uw creatieve visie!

Reageer op dit artikel