blog

Hoe zet ik een collaboratieve supply chain op?

Supply chain

Murphy’s wet ‘als iets mis kan gaan, gaat het mis’ is al jaren van toepassing op de uitdagingen van collaboratieve commerce. Volgens Pieter van den Broecke van Manhattan Associates geldt dit nu nog sterker in deze onvoorspelbare tijd. Wat kun je als bedrijf doen om risico’s te minimaliseren?

Het proces van het beheren van ‘koop-verkoop-lever’-transacties binnen een enkel verkoopkanaal op nationaal niveau kan al erg gecompliceerd zijn. Maar wanneer je dit proces vertaalt naar meerdere kanalen en naar een wereldwijde schaal, wordt een hele serie nieuwe complexiteiten geïntroduceerd.

 

Risico’s minimaliseren

Tegenwoordig zijn meerdere leveranciers in verschillende landen, soms samenwerkend met andere handelspartners, betrokken bij de afhandeling van één order of een serie van supply chain-activiteiten. Zij geven het stokje weer door aan de volgende groep spelers die een vergelijkbaar traject doorlopen. Het gevolg hiervan is dat de supply chain langer wordt, waardoor de kans op fouten groeit. De economische risico’s waaraan de supply chains van veel bedrijven momenteel worden blootgesteld, versterken dit nog eens. Wat kun je als bedrijf doen om deze risico’s te minimaliseren?
 

Informatie ver in de keten
Het is allereerst van belang om informatie over supply chain-activiteiten zo ver mogelijk in de distributieketen beschikbaar te stellen; van retailer naar distributeur, naar transporteur, naar fabrikant. Voor alle partijen moet inzichtelijk zijn hoe de supply chain verloopt en waar zich eventuele knelpunten bevinden of problemen voordoen. Veel leveranciers bieden supply chain visibilitydiensten, waarvan een Track & Trace-systeem het belangrijkste onderdeel vormt. In veel gevallen biedt een dergelijk systeem echter onvoldoende inzicht. Problemen of fouten worden namelijk pas achteraf vastgesteld in plaats van vooraf gesignaleerd.

 

Realtime inzicht

Om daadwerkelijk proactief te sturen en het aantal fouten te reduceren, dienen handelspartners een stap verder te gaan. Alle betrokken partijen moeten realtime inzicht hebben in het verloop van de supply chain. Zij moeten in staat zijn om alle supply chain-ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband direct te zien, te beheren, te synchroniseren en te sturen. Als er in de distributieketen een probleem optreedt, bijvoorbeeld verzending van een verkeerd product of vertraging in het transport, dient automatisch een waarschuwing naar alle betrokken partijen te worden verzonden. Hierdoor is het mogelijk om direct actie te ondernemen en vertraging in de levering te voorkomen. Het is belangrijk dat deze waarschuwingen via ieder gewenst communicatiemiddel verzonden kunnen worden. Zowel op de desktop als op mobiele apparaten en zowel binnen de webbrowser als binnen lokale applicaties. Op deze manier zijn alle betrokkenen in het distributieproces direct op de hoogte en kunnen hiernaar handelen.
 

Mate van samenwerking

Een andere belangrijke afweging is het beheer van de mate van samenwerking waaraan retailers, leveranciers en hun dienstverleners zich willen committeren. Er wordt veel gesproken over het belang van een goede samenwerking binnen het hedendaagse wereldwijde multi-channel handelsverkeer. In de praktijk zijn veel bedrijven echter nog steeds niet bereid om hun data te delen. Om een optimale samenwerking mogelijk te maken, is een gerichte informatie-uitwisseling dan ook cruciaal. Met inzet van de juiste instrumenten is het mogelijk om precies die informatie te delen met handelspartners die van belang is voor het vlekkeloos verlopen van de supply chain-operaties. De gevoeligheid en het praktische nut van de informatie worden hierbij voor ieder lid binnen het netwerk op individueel niveau afgewogen. Door exact te bepalen ‘wie wat dient te zien op welk moment’ wordt te voorkomen dat volledig inzicht moet worden gegeven in de eigen informatiebronnen.

 

Business Intelligence

Om optimaal gebruik te maken van de beschikbare data in het distributieproces zouden handelspartners tevens de inzet van business intelligence-oplossingen moeten overwegen. Door de relevante databronnen van alle betrokken partijen te koppelen en te werken met overzichtelijke dashboards is het mogelijk snel inzicht te krijgen in de prestaties van de eigen en gezamenlijke operaties.
 

Effectief voorraadbeheer

Een laatste onderdeel waar handelspartners met een goede samenwerking en de juiste ondersteunende instrumenten hun voordeel behalen, is effectief voorraadbeheer. De meeste bedrijven hebben een flinke hoeveelheid overtollige (niet-actieve) voorraad binnen hun supply chains. Deze is te vinden in fabrieken, distributiecentra, op transport in vrachtwagens, schepen en vliegtuigen en in de magazijnen van retailers aan het einde van de supply chain. Het vermogen om de hoeveelheid niet-actieve voorraad zelfs maar met een fractie te verlagen, beïnvloedt het resultaat van een bedrijf ingrijpend.
 

Om het voorraadbeheer te optimaliseren, is het belangrijk om controle te krijgen over voorraad die is opgeslagen in meerdere magazijnen, in meerdere kanalen en in verschillende landen. Bovendien is het van belang dat snel sturing kan worden gegeven aan lopende orders. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om geplaatste orders samen te voegen of te prioriteren, voor het realiseren van kostenbesparingen en verhoging van de efficiëntie. Of de mogelijkheid om voorraad die al onderweg is voor verzending naar een andere bestemming te zenden, op basis van urgentie. Distributiesoftware kan bedrijven hierbij helpen. Met een dergelijke oplossing is het mogelijk om een product te monitoren en te beheren als het de verschillende stadia van de distributieketen doorloopt. Het effectief beheren van zowel de fysieke als de ‘virtuele’ voorraad helpt bedrijven om beter te plannen, productiecycli te optimaliseren, transportuitvoer te verbeteren en voorraad in realtime toe te wijzen. Hiervan profiteert het gehele handelsnetwerk.

 

Uitwisseling informatie

Samenwerking tussen partijen met individuele doelstellingen, opererend in verschillende tijdzones en in verschillende talen zal nooit eenvoudig worden. Het aanbod van oplossingen voor bedrijven die in deze omgeving concurreren is echter groeiende. Als alle handelspartners binnen een distributienetwerk ervan doordrongen zijn dat een gedegen uitwisseling van informatie cruciaal is voor het welslagen van supply chain-operaties, is de eerste belangrijke stap richting de optimale supply chain gezet.

Reageer op dit artikel