blog

ERP? Ja, maar niet voor planning….

Supply chain

Het is toch teleurstellend dat een echt niet zo complex proces als transportplanning niet door de grote ERP-systemen wordt ondersteund. Het zou namelijk ideaal zijn als je al je resources binnen een geïntegreerd systeem zou kunnen plannen.

ERP? Ja, maar niet voor planning….
Alex Baumgardt: ERP? Ja, maar niet voor planning....

Binnen onze organisatie is om historische redenen nog steeds een aardige verzameling van applicaties aanwezig. Dat is niet verwonderlijk, want de organisatie is ooit ontstaan als gevolg van een range aan overnames en de onderneming dekt een enorm breed vlak binnen de logistiek af.

 

Zo is de onderneming actief in warehousing, douane, road freight, luchtvracht, zeevracht enz. Maar ook binnen het reguliere transport worden sommige verschillende activiteiten nog met verschillende systemen ondersteund. Kortom, alles tussen een brief en een full truck load.

 

De roep om de complexiteit van systemen zoveel mogelijk te beperken en het systeemlandschap te harmoniseren vormen dan ook een vast onderdeel van de strategie. Waarschijnlijk herkent u dat wel in uw eigen organisatie.

 

Professionalisering

Nog niet zo heel lang geleden werd ik uitgenodigd voor een workshop om een nieuwe release van een transport management module bij te wonen. Met name bedoeld voor regulier road freight. Dit betrof een zeer gerenommeerd ERP systeem, die een transportmodule ‘geupgrade’ had, met als doel een groter marktaandeel in de logistieke sector te realiseren.

 

Nu is deze sector enorm groot. Veel afnemers en een enorme diversiteit aan aanbieders. De collega marktleider realiseert hier een marktaandeel van een paar procent. Een enorme spreiding dus. Het is juist daarom verbazingwekkend dat hier nog niet een echt grote softwarefabriek op is ingesprongen.

 

Juist vanuit oogpunt van harmonisatie lijkt een verdere integratie met andere ERP modules (zoals HRM, Finance, etc) aantrekkelijk. Immers, dit betekent minder interfaces, eenmalige gegevensvastlegging en consistente gegevens.

 

Transportplanning

Hoewel de ERP systemen als Oracle, SAP en in mindere mate Dynamics AX een brede functionaliteit kennen, is het toch teleurstellend dat een echt niet zo complex proces als transportplanning onder doet voor locale tools. In vroeger jaren kocht een beetje ERP bedrijf gewoon leverancier op, denk aan Siebel. Maar respectabele ondernemingen als PTV en Ortec borduren zelfstandig verder. En hebben we het hier over onmogelijke academische uitdagingen? Nee, met gezond verstand gecombineerd met drive en behoorlijke IT kennis is dit beslist te realiseren.

 

Maar nu de workshop

Over de workshop kan ik helaas kort zijn. Het systeem zag er grafisch perfect uit. Mooie user interface, geïntegreerd met andere modules. Maar ga nu eens grote aantallen transporten inplannen. Helaas nam dat proces tijdens de workshop al zoveel tijd in beslag, dat wij ons al gedwongen zagen om onze organisatie uit te breiden met tientallen planners.

 

Helaas, terug weer naar het ouderwetse karakter georiënteerde legacy systeem. In combinatie met een extern planningspakket blijkt dit ook anno 2009 nog steeds de beste manier om op grote schaal goederen aan een rit te koppelen.

 

Dus geen ERP

Ik zie het als een persoonlijke nederlaag dat er blijkbaar geen state of the art  oplossing voorhanden is om binnen internationale business units een geolied systeem te implementeren. Het zou toch ideaal kunnen zijn als je al je resources binnen een geïntegreerd systeem beschikbaar en planbaar kunt hebben? Warehousing en transport geïntegreerd combineren. Enzovoort. Mogelijkheden zijn eindeloos. En met een dergelijke markt een mooie uitdaging voor de leveranciers lijkt me.

 

Reageer op dit artikel