blog

Bijzondere 5S-en in retourlogistiek

Supply chain

Bijzondere 5S-en in retourlogistiek
De % s'en van Stef de Bont

In elke distributielogistieke operatie is inmiddels wel een vorm van 5S ingevoerd. In de wereld van retourlogistiek is er echter nog genoeg werk aan de winkel. Daar gaat het eigenlijk om vijf compleet andere S-en.

Simpel

Een retourlogistiek proces moet allereerst simpel van opzet zijn. Dus geen drempels voor klanten / consumenten om te producten te retourneren. Elk product kan tenslotte nog van waarde zijn of in elk geval milieuschade door onverantwoord afdanken voorkomen. Ook moeten er dan geen drempels in de keten zijn voor de opvolgende retourstroom nadat een klant / consument zijn product heeft geretourneerd. Een product moet eenvoudig zijn weg vinden naar een vorm van herinzet, zoals hergebruik of recycling.

 

Snel

De retourketen moet snel functioneren. De mogelijkheid tot het genereren van waarde vermindert elke dag. Garantietermijnen voor defecte producten verstrijken en de waarde van elk product is onderhevig aan prijserosie. Vertragingen in de retourketen verminderen de kans op waardecreatie.

 

Secuur

In de retourketen moet ook secuur gehandeld worden zodat de juiste informatie wordt vastgelegd voor de juiste beslissingen en vervolgstappen. Het vastleggen van verkeerde informatie (bijvoorbeeld serienummers) is dodelijk voor een snel en juist vervolgtraject. Op basis van de vastgelegde informatie moeten beslissingen genomen worden over de opvolgende retourstroom richting herinzet, dusdanig dat de waardecreatie maximaal is.

 

Samen

Omdat een retourketen in basis altijd bestaat uit 2 stromen (een stroom vanuit de klant naar de verkopende partij en een stroom terug naar de OEM of verwerker) is samenwerking van cruciaal belang. Het verwijderen van barrières en drempels in de keten vraagt om samenwerking op het gebied van informatievoorziening en afspraken. Alleen door samenwerking kan snelheid en dus waarde gerealiseerd worden.

 

Schoon

De retourketen moet schoon zijn en bijdragen aan duurzaamheid. Dit betekent dat de retourstroom geen extra ecologische schade moet veroorzaken door bijvoorbeeld CO2-emissie, afdanken van loodhoudende producten (RoHs) en dumping van afval in ontwikkelingslanden (Landfill).  Het mooie is dat de besparing die herinzet oplevert beduidend groter dan de mogelijke ecologische schade. Het is dus zaak dat alle retourstromen via een goed ingerichte keten hun weg vinden naar een vorm van herinzet.

 

Eens of niet, met deze 5S-en wordt uw retourlogistiek Lean én waardevol.

Reageer op dit artikel