blog

Ketens zijn overal!

Supply chain

Bij verschillende master- en post-graduate opleidingen mag ik de beginselen van SCM –doceren. Met name in food, –fashion, non-food en geneesmiddelen heb ik ervaring met cursisten die in gemengde groepen (producent, groothandel/logistiek dienstverlener, retail) aan de slag zijn gegaan om in eigen huis én bij dat van de ketenpartners, gegevens te verzamelen over logistieke kosten, servicelevels, huidige vormen van ketensamenwerking, etc.

 

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 19 juni 2009.

 

Na aanvankelijke scepsis ontstaat er op deze wijze in een tijdsbestek van ongeveer drie maanden veel vertrouwen en openheid tussen de partners in de keten. Ook na de opleiding blijft men vaak contacten houden. Dit heeft reeds meerdere malen geresulteerd in forse besparingen/ verbeteringen voor alle schakels in de betreffende ketens.

Onlangs werd ik uitgenodigd om deze aanpak ook te volgen in een keten waar ik in het geheel geen affiniteit mee had: blindegeleidehonden. Met veel enthousiasme werd de keten getekend. Op drie verschillende plaatsen stond de klant in de figuur. De keten bleek nogal complex te zijn (gemaakt). Met simpele voorbeelden uit food en automotive hebben we geprobeerd de keten te vereenvoudigen. Goede prognoses van de primaire vraag en de vervangingsvraag naar honden kunnen de doorlooptijd/levertijd van een nieuwe hond reduceren. Activiteiten als training van de hond en instructie van blinde personen kunnen prima op een andere wijze worden opgenomen in het ketenproces.

De moraal van dit verhaal:

• Ketens zijn overal, maar je moet ze wel willen zien !

• Ervaringen uit bekende ketens zijn goed te vertalen naar onbekende ketens.

• Partners moeten bereid zijn om elkaar een kijkje in de keuken te gunnen.

• Men moet bereid zijn om ‘out-of-the-box’ te denken.

• Als je je niet verschuilt achter jargon, kun je SCM met behulp van boerenverstand goed uitleggen aan niet-deskundigen.

Conclusie: Wat hebben we toch een mooi en dankbaar vakgebied!

Kader bij artikel:

Prof.dr. Ad van Goor

VU Amsterdam

Economische Wetenschappen en Econometrie

Reageer op dit artikel