blog

Oorlog tussen projectleider en consultant

Supply chain

Wat doe je als bedrijf als de twee belangrijkste ERP-consultants elkaar de tent uitvechten? Een zware projectleider zou daar wel raad mee weten, maar juist dat charisma ontbrak bij de man.

De setting was bijzonder interessant. Een automotive bedrijf ergens in Nederland opereerde met behulp van een meer dan 30 jaar oud legacy systeem. (Voor de liefhebbers: het systeem was ontwikkeld in RPG. Het IBM As/400-systeem draaide in system36 emulatiemode. Dus ja, dat is echt oud.)

 

Hoewel het systeem de productie redelijk ondersteunde, kon het bedrijf helemaal niets beginnen op het gebied van marktinzicht en trends. En juist voor dit bedrijf was het kritisch om te weten welke producten ontwikkeld dienden te worden en welke niet. Eigenlijk vaarde het bedrijf blind. In een dichte mist, maar ook zonder moderne tools als radar of GPS. Bij wijze van spreken was alleen het kraaiennest bezet.

 

Geen rocketscience

Het betrof hier echter een puur productiebedrijf. Weliswaar met ‘reverse’- en normale stromen, maar absoluut geen rocketscience om te automatiseren. Materiaal behoefte planning en vervolgens reports op trends werden als belangrijkste kernprocessen gezien. Als de zichtbaarheid maar verbeterde, zodat de markontwikkelingen beter gevolgd konden worden.

 

Professionele partner binnengehaald

Aldus werd besloten tot implementatie van een ERP systeem. ERP ondersteunt de productieprocessen en kan ook antwoord geven op ontwikkeling van trends, mits zorgvuldig geïmplementeerd. Kom ik graag later nog eens op terug.

 

Omdat het implementeren van ERP voor de meeste bedrijven geen dagelijkse bezigheid is, dat zou een vorm van zelfkastijding zijn, werd beroep gedaan op een professionele partner. En met het binnenhalen van deze partner ontstond ook het probleem.

 

Projectleider zonder charisma

Bij de desbetreffende partner werkte een projectleider met prima inhoudelijke kwaliteiten, maar zonder enig charisma. Niet bepaald een leider die in politiek moeilijke organisatie de gezichten dezelfde kant op kon krijgen.

 

Wel waren daar twee slimme "leading consultants", die zowel op het gebied van ervaring, inhoudelijke kennis als leiderschapskwaliteiten hun mannetje stonden. Zolang zij maar niet samen hoefden te werken, tenminste.

 

Omdat beide in het bijzonder vanwege inhoudelijk kennis geroemd werden door de projectmanager van de implementatiepartner, werden ook beide kandidaten naar voren geschoven als consultant om de klant bij te staan.

 

Boem

Tja, en als twee eigenwijze consultants een projectleider overschaduwen, dan kan dat leiden tot een geweldige botsing. En zo gebeurde het dat in een projectruimte van de klant beide consultants elkaar met de meest ruige scheldwoorden ‘te lijf’ gingen. Voor verbouwereerde medewerkers was het natuurlijk een situatie om niet aan te zien. De organisatie, die ingeroepen was om op een professionele manier een bedrijfsbreed informatiesysteem te implementeren, stond nu te bekvechten. Wat doe je in zo’n geval?

 

Wat hebben we geleerd?

Een stevige projectleider is dus noodzakelijk. Maar is het te voorkomen dat twee eigenwijze specialisten elkaar met woorden voor van alles uitmaken? En wat doe je als klant in een dergelijk geval? Natuurlijk kun je ze naar huis sturen. Allebei. Maar dit was wel een andere marktsituatie dan vandaag en consultants werden schaars. Daarboven kwam nog dat er al enkele maanden aan kennisoverdracht had plaatsgevonden. Dus je kunt wel zeggen: Hoepel maar op en begin opnieuw, maar daar krijg je het project niet sneller geïmplementeerd.

 

Opsplitsen

Uiteindelijk is toch gekozen om het duo uit elkaar te halen. En zo kwam het voor dat voor beide consultants aparte schema’s werden gemaakt, de een was er op maandag en donderdag; de andere mocht alleen dinsdag en vrijdag verschijnen.

Kinderachtig gedrag als dit kan natuurlijk niet getolereerd worden, maar de vraag is dan wel: "Hoe ga je hier op een verstandige manier mee om?".

Overigens heeft ook de projectleider het niet overleefd. Deze werd terecht vervangen door een kerel met wat meer bagage.

Reageer op dit artikel