blog

ERP: besef dat het ook anders kan!

Supply chain

Eén van de moeilijkste dingen in een ERP-traject is om mensen duidelijk te maken dat het anders kan. We zien maar al te vaak dat de huidige werkwijze als basis wordt genomen, alleen deze moet wat gemakkelijker worden gemaakt. Dit is onvoldoende om de ERP-doelstellingen te realiseren.

Natuurlijk stellen we doelstellingen op voor een ERP-traject. Het moet vooral aan iedereen duidelijk zijn waarom het geld en de inspanning worden geleverd om een nieuw systeem in te voeren. Op hoofdlijnen weten we waar we naar toe willen. Maar hoe krijgen we de mensen in het bedrijf die het traject moeten vormgeven in beweging naar dit doel?

 

Eén van de moeilijkste dingen in een ERP-traject is om mensen duidelijk te maken dat het anders kan. We zien maar al te vaak dat bij het specificeren van eisen en wensen teveel de huidige werkwijze als basis wordt genomen, alleen deze moet wat gemakkelijker worden gemaakt. Dit is onvoldoende om de ERP-doelstellingen te realiseren. Wil je een echte stap maken, moet je anders durven denken.

 

Vooral de vraag stellen: waarom wordt een bepaalde stap in het proces uitgevoerd, is daarbij noodzakelijk. Waarom wordt een bepaalde Excel-lijst bijgehouden, waarom wordt een bepaalde artikellijst geproduceerd, waarom vinden bepaalde controleslagen plaats?

 

In verschillende trajecten heb ik meegemaakt hoe moeilijk het is voor mensen die al vele jaren in een bedrijf actief zijn en aan een manier van werken gewend zijn, om daarvan los te komen.

 

Een frisse blik is noodzaak

In het projectteam zullen dus voldoende mensen moeten zitten, die de zogenaamde "domme vragen" kunnen stellen: waarom doen we dit eigenlijk? kan het niet op een andere manier? Daarbij is enige kennis van de mogelijkheden van moderne ERP-systemen erg handig. Er kunnen dan ideeën worden geopperd die ook realiseerbaar zijn, mits deze de processen kunnen verbeteren.

 

Luister daarbij met name naar mensen die vrij nieuw zijn in het bedrijf: waarover hebben zij zich verbaasd, welke ervaringen hebben zij bij andere werkgevers? Steek uw licht op bij andere bedrijven om hun "best practices" te leren en te kijken waar deze binnen het eigen bedrijf toepasbaar zijn.

 

Conclusie

Maak niet de fout om de inrichting van een nieuw ERP-systeem een afspiegeling te laten zijn van hoe het nu loopt. Neem de tijd om na te denken over hoe het echt zou moeten. Nu een aantal bedrijven "verplicht" ruimte krijgen om mensen op te leiden: gebruik deze opleidingstijd ook om elders te kijken hoe anderen het doen en hoe het beter kan. Dit kan de kansen voor de toekomst alleen maar verbeteren!

Reageer op dit artikel