blog

Een jaarlijkse voorraad-APK; wat is daar op tegen?

Supply chain

Voor een bedrijf maakte ik een voorraadanalyse. Het bleek dat 27 procent van de voorraadwaarde geen verbruik meer had in de laatste 1,5 jaar. Voor veel artikelen liepen bestelseriegroottes flink uit de pas met verwacht verbruik. Met een jaarlijkse voorraad-APK is dit voorkomen, maar bedrijven willen er niet aan. Waarom toch niet?

Een jaarlijkse voorraad-APK;  wat is daar op tegen?
Marc Mallant: een jaarlijkse voorraad-APK; wat is daar op tegen?

Veel Nederlandse ondernemingen blijken hardleers te zijn. In de economische mooie tijden die inmiddels achter ons liggen is er nauwelijks onderhoud gepleegd aan de voorraadposities. Dat wreekt zich en nu kostenbeheersing een noodzaak is om te overleven gaan we met opgestroopte mouwen aan de slag om met name de voorraad te reduceren. Maar hoe pakken we dit nu aan?

 

Omzet daalt, voorraad niet

Ik was laatst in een onderneming waar, vanuit het management, besloten was de voorraad drastisch te reduceren.  Ik zat daar niet voor niets maar op uitnodiging; de voorraad daalde maar minimaal maar de omzet daalde wel in een fors tempo! 

Ik zat aan tafel met een 2-tal planners die verantwoordelijk waren voor het op peil houden van de voorraad. Nadat de directie hun onlangs had medegedeeld dat de voorraad zo snel mogelijk gereduceerd moest worden waren de planners voortvarend van start gegaan.  De bestelvoorstellen uit het ERP systeem werden naar eigen inzicht vertraagd, het bestelvolume verminderd en sommige besteladviezen werden volledig genegeerd.

Maar de bestelvoorstellen die uit het ERP systeem kwamen waren juist van artikelen waar wel vraag naar was. Met het manipuleren van deze bestelvoorstellen reduceerde ook de voorraad van omzetbelangrijke artikelen ongecontroleerd naar nul. Vervolgens werd door misgrijpen en nee verkoop omzet misgelopen. Omzet die juist in deze tijd erg welkom is.

 

Aanpassen voorraadparameters

Het ontbrak de planners aan inzicht om te beoordelen waar wel een veilige reductie van voorraad mogelijk  was. Een veilige reductie is snel mogelijk voor die artikelen waar, gezien het verwacht verbruik, gewoon teveel voorraad ligt. Door aanpassen van voorraadparameters zal hier voorlopig geen besteladvies te verwachten zijn.

Na een snelle analyse bleek ook in deze onderneming 27 procent van de voorraadwaarde geen verbruik meer te hebben gehad in de laatste 1,5 jaar. Maar ook bleek dat voor veel artikelen bestel seriegroottes flink uit de pas te lopen met het verwacht verbruik. Er was duidelijk sprake van achterstallig onderhoud.

 

Ik pleit voor voorraad-APK

Dit kom ik helaas wel erg vaak tegen en ik pleit steeds meer voor een voorraad-APK. Ondernemingen zouden hun voorraad 1 keer per jaar eens goed moeten laten doorlichten om het verbeter- en gevaren potentieel te ontsluieren. 

En toch spreekt bij ondernemingen het idee van een voorraad APK niet aan. Zijn wij te calvinistisch? Of kan u mij helpen en aangeven waarom  ondernemingen hier niet warm voor lopen?

Reageer op dit artikel