blog

Reservedelen met wisselende levertijden. Hoe ga je daar mee om?

Supply chain

Een repareerbaar reservedeel kent twee levertijden: de reparatietijd en de verwervingstijd van een nieuw reservedeel. ERP-systemen kunnen in de regel geen rekening houden met wisselende levertijden. Welke oplossingen zijn hiervoor te bedenken?

Reservedelen die worden gebruikt in het onderhoud van kapitaalintensieve systemen zijn meestel nog te repareren nadat er een defect of een bepaalde slijtage is opgetreden. Deze reservedelen worden gerepareerd omdat de kosten daarvan vele malen lager zijn dan de prijs van een nieuw aan te schaffen reservedeel.

 

Deze praktijk brengt in de voorraadbeheersing van (repareerbare) reservedelen specifieke uitdagingen met zich mee waar ERP-systemen in de regel geen rekening mee houden. Denk daarbij aan het gegeven dat zo’n repareerbaar reservedeel 2 levertijden kent voor de aanvulling van de bruikbare voorraad: de reparatietijd van een defect reservedeel en de verwervingstijd van een nieuw aan te schaffen reservedeel, bijvoorbeeld omdat er een reservedeel niet meer (economisch rendabel of technisch) te repareren is.

 

Een dergelijke situatie kan echter ook voorkomen in een productie- of distributie-logistieke omgeving: een onderdeel dat van meerdere leveranciers wordt betrokken kent ook afwijkende levertijden, tenzij beide leveranciers bij toeval een zelfde levertijd hanteren. Ik ben benieuwd naar inventieve oplossingen om deze praktijk te vertalen naar de voorraadplanning in een ERP-systeem.

 

Er zijn best wel wat oplossingen te bedenken, maar welke oplossing is het meest optimaal?

 

Uitgaan van langste levertijd

Uit veiligheidsoverwegingen zou kunnen worden uitgegaan van de langste levertijd, er wordt dan immers altijd op tijd besteld. Dat levert echter een te hoog voorraadniveau op. Dit kan eenvoudig duidelijk worden gemaakt door uit te gaan van extremen. Stel dat er in 20% sprake is van een levertijd van 6 weken en in de andere 80% een levertijd van 1 week. Er wordt dan altijd besteld, 6 weken voordat het veiligheidsvoorraad-niveau wordt geraakt. In 80% van de gevallen komt de bestelling echter al na 1 week binnen.

 

Uitgaan van gewogen gemiddelde

Een andere oplossing is uit te gaan van het gewogen gemiddelde: in het bovenstaande voorbeeld is dat 2 weken. Indien dan echter wordt besteld, 2 weken voordat het veiligheidsvoorraadniveau wordt geraakt, is de kans op het uit voorraad raken enorm groot indien er sprake is van een actuele levertijd van 6 weken.

 

Gewaarschuwd door ERP-systeem

Idealiter wordt de planner (in het voorbeeld) 6 weken voordat het veiligheidsvoorraadniveau wordt bereikt gewaarschuwd door het ERP-systeem. Indien op dat moment de actuele levertijd bekend is, kan een order worden geplaatst voor levering van goederen over 6 weken (ondanks een mogelijke levertijd van 2 weken, in dat geval houdt de leverancier de order 4 weken vast voor vrijgave) of wordt de inkooporder eerst 4 weken vastgehouden en pas daarna geplaatst als inkooporder bij de leverancier. Dit vergt echter wel weer een aanvullend coördinatiemechanisme buiten het ERP-systeem om.

 

Ik ben benieuwd welke oplossingen in de praktijk voor dit vraagstuk zijn gevonden en vraag u uw oplossing te posten in dit blog.

 

 

Reageer op dit artikel