blog

Onthaasten levert CO2- en kostenreductie op

Supply chain

Onthaasten levert CO2- en kostenreductie op
Onthaasten in de logistieke keten

In de logistieke keten wordt veel op tijd gestuurd. Goederen worden het liefst zo snel mogelijk geleverd. Experts Suzanne Smit en Marcel van Nederpelt verkondigen dat haast lang niet altijd noodzakelijk is: haastige spoed is zelden goed, maar haast je als het moet!

Er wordt een spoedzending verzonden op dinsdag. Op donderdag wanneer de reguliere zending komt, staat de zending nog op dezelfde plaats onuitgepakt. Een machine in een productiebedrijf gaat kapot. Het kapotte onderdeel wordt ingevlogen. Wanneer de reparatie klaar is, blijkt er nog een week voorraad eindproduct te staan. Waarom is er dan zoveel haast?  

 

In de logistieke keten wordt veel op tijd gestuurd. Goederen worden het liefst zo snel mogelijk geleverd. Toch blijken veel goederen bij nader inzien minder of zelfs helemaal geen haast te hebben. Een gemiste kans op het gebied van CO2- en kostenreductie. Door de factor tijd te betrekken in afspraken en de logistieke keten integraal te benaderen, kan worden onthaast.

Onthaasten in de keten

Om de mogelijkheden en voordelen van onthaasten te illustreren is Connekt, in het kader van het innovatie programma Duurzame Logistiek, gestart met het project ‘Onthaasten in de Keten’. Het doel van het project is om samen met bedrijven, aan de hand van praktijkvoorbeelden, aan te tonen dat onthaasten in de keten vaker mogelijk is dan u denkt.
 

Waaraan kan bij onthaasten worden gedacht?

Herkent u één van onderstaande situaties binnen uw onderneming, dan zijn er bij u mogelijkheden om te onthaasten:

 • u constateert aan het einde van de maand dat het aantal (spoed)-leveranties toeneemt;
 • u stemt als verkoper het aflevertijdstip van de goederen af met uw klant, zonder het aflevertijdstip af te stemmen met uw logistiek dienstverlener;
 • u bestelt een hoeveelheid producten voor morgen, maar u heeft morgen maar een deel van de producten direct nodig;
 • u ontvangt bulk producten via wegtransport;
 • u laat uw voorraad aanvullen met fluctuerende hoeveelheden en Less than Full Truck Loads (LTL);
 • u heeft uw goederen snel nodig en daarom vervoert u uw goederen via luchttransport.
   

Onthaasten kan worden gerealiseerd, zoals eerder is aangegeven, door de factor tijd te gebruiken. Dit wordt toegepast in bestaande logistieke concepten zoals Vendor Management Inventory, gebruiken van andere vervoersmodaliteit, werken met breder tijdsvenster, verschuiven van voorraad en het scheiden van goederen met hoge en lage omloopsnelheid. Drie concepten worden hieronder toegelicht.
  

Onthaasten met behulp van Vendor Management Inventory

Vendor Management Inventory ondersteunt onthaasten door het beheren van voorraden over de bedrijfsgrenzen heen. De leverancier meet de voorraad van hun klanten en bepaalt wanneer de voorraad moet worden aangevuld op basis van afspraken over de minimale en maximale voorraadniveau’s. De leverancier kan zelf de tijdstippen van voorraad aanvulling bepalen en hiermee het aantal transport bewegingen reduceren.  
 

Strikte afspraken betreffende VMI belemmeren de mogelijkheden van onthaasten in de keten. Een voorbeeld van zo’n afspraak is dat de toeleverancier betaald wordt wanneer de goederen daadwerkelijk fysiek aan het magazijn geleverd zijn. Dit stimuleert het te vroeg aanleveren van goederen en niet het minimaliseren van het transport en het optimaliseren van de voorraad.
 

Onthaasten met behulp van een andere vervoersmodaliteit

Een langzamere vervoersmodaliteit lijkt een voor de hand liggende manier om te onthaasten. Maar met onthaasten wordt niet langzamer handelen bedoeld. De service moet namelijk minimaal gelijk blijven. Toch kan een andere vervoersmodaliteit in een aantal gevallen wel degelijk de haast uit de keten halen en bijdragen aan kostenverlaging en CO2 reductie.
 

Congestie speelt onthaasten in de kaart en stimuleert modal shift. Door wederom de factor tijd in de keten in te brengen wordt het mogelijk om containers per binnenvaartschip naar containertransferia te vervoeren en vervolgens met de vrachtwagen naar de klant te transporteren zonder dat de services afnemen. Marktpartijen zoals Groenenboom in Ridderkerk en Van Uden Group in Alphen a/d Rijn spelen op de congestie in door deze containertransferia te realiseren.
 

Onthaasten met behulp van verschuiven van voorraad

Het is niet altijd noodzakelijk om te wachten op een klantorder om goederen richting de klant te transporteren. Door de klantvraag te voorspellen kan de voorraad in de keten verschoven worden. Het verschuiven van de voorraad kan naar voren of naar achteren in de keten.
 

Vos Logistics gebruikt floating stock als concept voor het optimaliseren van het transport. De containers met granulaat worden vanuit Nederland naar klanten in Italië met shortsea en trein vervoerd voordat de klantenorders zijn ontvangen. De containers worden dicht bij de klant op inland terminals tijdelijk opgeslagen. Pieken in de vraag worden opgevangen door te transporteren via de weg.
 

Veel gehoorde belemmeringen

Tijdens de uitvoering van het project Onthaasten in de Keten, kwam er een aantal belemmeringen naar voren die onthaasten tegen kunnen houden. Veelgehoorde belemmeringen zijn vertrouwen tussen ondernemingen, betrouwbaarheid van de levering van de goederen en KPI’s. KPI’s die onvoldoende rekening houden met de logistieke werkelijkheid; waarom binnen drie dagen de goederen afleveren als er voldoende voorraad is? Daarnaast kwamen de volgende belemmeringen naar voren:
 

 • beïnvloeden door de concurrent: "als zij het leveren binnen 24 uur, dan moeten wij dit ook";
 • challengen van de vraag van de klant is "not done", dus als de klant zegt dat hij het om 16.00 uur nodig heeft, dan zal dit wel zo zijn;
 • er is geen gemeenschappelijk belang ofwel het gemeenschappelijke belang is niet bekend, wat leidt tot inefficiëntie in de keten;
 • elkaar niet begrijpen of te weinig vertrouwen; Inkoper kijkt anders tegen het onderwerp aan dan de logistiek manager;
 • logistieke KPI’s worden afgesproken door personen die te ver af staan van het dagelijkse proces of met een niet-logistieke achtergrond.
   

Onthaasten kan niet altijd, zoals bij high valuable goods waarbij bij elke dag dat zij langer onderweg zijn de waarde van de goederen daalt en er dus geld wordt verloren. Een concreet voorbeeld hiervan zijn chips waarbij de time-to-market zo kort mogelijk moet zijn, aangezien er anders al een nieuw/beter model op de markt is.
  

We constateren dat de logistiek de afgelopen 8 jaar, na het millennium, minder aandacht heeft gekregen. De aandacht van vele ondernemingen is gegaan naar overnames, globalisering en focussen op de core business.  De huidige crisis en de nadruk op duurzaamheid zijn goede aanleidingen om veranderingen in de logistiek aan te brengen. Samenwerken en transparantie zijn de sleutelwoorden voor deze verandering. Dit kan bijvoorbeeld door het delen van informatie en het toepassen van bestaande logistieke concepten. Hiermee kan in zowel financieel opzicht als op het gebied van duurzaamheid meer worden bereikt.
 

Meer voorbeelden van Onthaasten in de Keten

Haastige spoed is zelden goed; door grote haast mist men dikwijls zijn doel. Het project "Onthaasten in de keten" brengt de komende maanden meer voorbeelden op Logistiek.nl. Met deze voorbeelden wordt aangetoond dat door het anders organiseren van de logistiek, CO2- en kostenreductie kan worden bereikt zonder grote haast te hebben. Aan het einde van het project wordt een aanpak  ‘Onthaasten: hoe doe je dat?’ gepubliceerd.

Reageer op dit artikel