blog

Supply chain-software, wat is dat eigenlijk?

Supply chain

Supply chain-software, wat is dat eigenlijk?

Supply chain management (SCM) is een paraplubegrip waar een grote diversiteit aan IT-oplossingen voor op de markt is. Bedrijven moeten voor zichzelf goed afbakenen welke categorie supply chain-software ze nodig hebben.

 Dit artikel is verschenen in het Jaarboek Bedrijfssoftware, bijlage bij Logistiek nr. 20 2008 

 

Bij supply chain-software denken de meeste mensen in eerste instantie aan software voor het voorspellen van de toekomstige vraag en de vertaalslag naar een productie- en/of voorraadplan. Er zijn brede softwarepakketten op de markt die dit hele proces ondersteunen, bijvoorbeeld die van Infor, Oracle of SAP, en er zijn specifieke oplossingen.

 

Een in Nederland bekend softwarebedrijf, Slimstock, heeft zich gespecialiseerd in het optimaliseren van voorraden (voorraadbeheer) en vraagvoorspelling. Een concurrent van Slimstock, A3 Forecast Solutions, heeft zich weer verder gespecialiseerd in de modebranche. Leverancier Forecast Pro levert software voor alleen vraagvoorspelling.

Wat voor soort pakket geschikt is voor een bedrijf hangt helemaal af van de situatie. Een bedrijf dat alleen wil forecasten kom misschien met Excel al een heel eind. Een bedrijf dat vanuit de forecast ook direct een productieplan wil maken of wil checken of er genoeg capaciteit is, zal meer hebben aan een breed pakket, inclusief ERP.

 

APS  

Een tweede categorie supply chain-software is die waarmee je kunt plannnen. Dit wordt ook wel Advanced Planning & Scheduling (APS) genoemd. Een APS kan worden gebruikt voor het uitrekenen van de optimale productievolgorde, rekening houdend met machinesrestricties (omsteltijden, capaciteit, benodigde operator skills, etc.). Andere toepassingen liggen op het vlak van transportplanning, het toewijzen van ladingen aan transportmiddelen, en personeelplanning.

Bekende leveranciers in dit marktsegment zijn Quintiq en Ortec, beide Nederlands, en OM Partners uit België. Vroeger waren i2 Technologies en Manugistics, beide Amerikaans, de bekendste APS-leveranciers, maar die zijn inmiddels overgenomen door softwarebedrijf JDA.

 

Consultancybureaus

Een derde categorie leveranciers specialiseert zich in het uitwisselen van gegevens tussen bedrijven. Zo kunnen bijvoorbeeld orders van het ene ERP-systeem naar het andere worden "geschoten" zonder dat er faxen en handmatig typen aan te passen komen. Leveranciers die goed zijn in EDI en andere B2B-communicatie zijn Tie en Sterling Commerce. Het Nederlandse SRC System Integrations is bekend om zijn oplossingen voor retailers en toeleveranciers die productgegevens moeten uitwisselen.

Een belangrijke groep ten slotte zijn de consultancybedrijven. Bij supply chain-software gaat het niet zozeer om het kaal installeren van een softwarepakket, maar veel meer om het implementeren van een nieuwe strategie. Moet ik op order of uit voorraad leveren? Op welke vestiging moet ik welke producten opslaan? Er zijn vele adviseurs beschikbaar die deze vragen kunnen helpen beantwoorden.

Sommige consultancybureaus kunnen ook supply chain-software implementeren, zoals Capgemini of Trueconomy, anderen beperken zich tot advies en het realiseren van nieuwe logistieke concepten. Bedrijven in deze laatste categorie zijn bijvoorbeeld EyeOn, Involvation en S&V  Management Consultants.

 

Zie ook: de leveranciers van supply chain-software

 

Reageer op dit artikel