blog

Kredietcrisis: een servicelogistieke kans

Supply chain

Iedereen heeft het er over: de kredietcrisis! Ramón de Rooy van Gordian ziet de kredietcrisis vooral als een kans. De kans om te horen bij die bedrijven die de crisis overleefden en dadelijk als eerste de vruchten plukken van de aantrekkende markt. Hoe wordt u zo’n overlever? Hoe maakt u van de huidige crisis een kans in plaats van een bedreiging. Lees hier een aantal handreikingen.

(Dit artikel is onderdeel van een gesponsorde nieuwsbrief.)

      

Kredietcrisis als breekijzer?

Had u in het verleden moeite om uw goede ideeën, die u natuurlijk al lang had, verkocht te krijgen? Nu heeft u het argument in handen die al uw criticasters buiten spel zet. De kredietcrisis als breekijzer om een aantal noodzakelijke veranderingen echt in te zetten. Een aantal tips:

 • focus op je core business;
 • geef supply chain collaboration en partnership inhoud;
 • kijk naar samenwerking buiten je eigen supply chain;
 • grijp gericht in.

 

Focus op core business

Beraad je op je positie en focus je op die dingen waar je echt goed in bent. Wat is je core business? Besteed je non-core activiteiten uit en variabiliseer je kosten. Denk daarbij vooral aan transport en warehousing maar ook aan minder voor de hand liggende (service) logistieke activiteiten als reverse logistics, product returns, spare parts management, product repair en call centre management. Hier liggen kansen voor alle spelers in de keten!   

 

Geef supply chain collaboration en partnership echt inhoud

Evalueer je bestaande supply chain inrichting en betrek hierbij meer dan ooit je toeleveranciers, klanten en logistieke partners. Richt de supply chain gezamenlijk opnieuw in. Supply chain collaboration en partnerships hoeven geen loze kreten te blijven. Zet in op duurzame en kosteneffectieve oplossingen. Help uw klanten zijn/haar concurrentiepositie te verbeteren en verbeter die van je zelf mee. 

 

Zoek samenwerking buiten je eigen supply chain

Prachtige voorbeelden bestaan er al. Grote printer leveranciers en luierfabrikanten die gezamenlijk vervoersoplossingen bedenken en uitnutten. Ook hier liggen volop kansen voor zowel producenten, als voor logistieke dienstverleners. concurrenten en niet concurrenten kom bijeen en bedenk slimme oplossingen met elkaar. Co-loading, crossdocking, shared use activiteiten zoals warehousing, etc . Het ligt meer dan ooit voor het oprapen!

 

Grijp gericht in

Gericht ingrijpen (snijden/ reorganiseren) in die onderdelen die niet goed presteren is niet populair. Maar liever onbemind op de korte termijn dan een verliezer voor altijd. Kijk daarom opnieuw kritisch naar waar je naar toe wilt als bedrijf. Bedenk wat echt kritisch is en focus je hierop. Formuleer opnieuw je doelen en doelstellingen. Benoem prestatie-indicatoren en grijp in als het moet. Houd track op je prestaties en die zaken die jouw klant belangrijk vindt. Daarnaast zijn er natuurlijk tal van technieken om te bepalen waar je nu echt op moet richten zoals:

 • Activity Based Costing;
 • Boston Consulting Group Matrix;
 • Value chain model;
 • Etc.

 

Cash is King!

In tijden dat de financieringsruimte krap is en banken en leveranciers terughoudend zijn in het verlenen van krediet is het belangrijk om voldoende cash geld in huis te hebben. Ook hier liggen nog voldoende mogelijkheden. Een aantal voor de hand liggen maatregelen zijn:

 • verminder de winstbelasting door versnelde afschrijving op investeringen;
 • focus op debiteurenbeheer;
 • verstrek minder betalingskrediet aan klanten.

 

Minder voor de hand liggende maatregelen zijn:

 • reset je voorraadparameters en verlaag je voorraad;
 • verkoop voorraad terug aan je leverancier;
 • koop functionaliteit in plaats van assets (power by the hour);
 • focus op warranty & claims handling.

 

Reset voorraadparameters en verlaag je voorraad

De inrichting van de voorraadparameters in uw ERP systeem is over het algemeen gebaseerd op basis van historische verkoop. Behalve als u in de service logistiek actief bent natuurlijk. De kreet "Resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst" gaat in het huidige economische klimaat maar al te goed op. Maak daarom een scan van uw SAP-systeem en beoordeel of de gehanteerde instellingen nog wel voldoen. Het scheelt zomaar een groot deel aan onnodige voorraad.

 

Verkoop voorraad terug aan je leverancier

Kijk of je overtollige voorraden kunt terugverkopen aan je leverancier. Beetje moeilijk misschien in de huidige situatie maar ga in gesprek met elkaar en kijk naar de mogelijkheden die er zijn. Een beetje in dezelfde lijn hiervan ligt natuurlijk het verkopen van voorraden aan opkopers of, in geval van spare parts, uw klanten. Zoek gezamenlijk naar een "win-win" situatie en voorkom een "lose both" scenario.

 

Koop functionaliteit in plaats van assets ( power by the hour)

Variabiliseer je kosten door beschikbaarheid in te kopen in plaats van assets. Uiteindelijk ben je als operator niet geïnteresseerd in het schip, vliegtuig of copiër maar in de functionaliteit die het apparaat biedt. Een contract waarbij u betaalt voor het gebruik van de functionaliteit in plaats van het bezit, zoals bijvoorbeeld een lease-auto, is iets wat nog niet in alle branches is doorgedrongen. Ook hier geldt dat er voor alle partijen winst te halen valt. De koper hoeft geen grote investering te plegen waardoor de aanschaf makkelijker kan plaatsvinden. De verkoper gaat zich focussen op lowest total cost of ownership in plaats van korte termijn winsten. Resultaat: een beter product tegen lagere kosten en instandhouding van de vraag naar uw product. Maak daarom eens gezamenlijk met uw klant een berekening van de totale kosten over de levensduur van het product en bepaal gezamenlijk de nieuwe strategie.

 

Focus op  warranty & claims

Warranty & claims handling is voor bedrijven die apparatuur en systemen leveren vaak nog steeds een pain in the but. En juist op dit vlak blijft veel geld liggen. Retouren afhandeleing (RMA handling) blijkt in de praktijk vaak nog onvoldoende ingericht, garantie checks blijken lastig te maken en accurate installed base informatie ontbreekt. Gevolg: gemiste garantieclaims en daarmee lagere winstmarges. Zorg daarom dat u grip hebt op uw installed base. Maak goede afspraken met uw leveranciers over de garantie die zij verlenen en maak het praktisch werkend.

 

Service is key!

Hoewel op het eerste gezicht aantrekkelijk, is bezuinigen op service verlening uiteindelijk funest voor de business. Zorg dat uw klant tevreden is over uw producten en diensten, kijk of je hem kunt helpen in deze moeilijke tijd en u krijgt er een ambassadeur voor terug. Goede mond op mond reclame en vertrouwen (de finaciële crisis is laat duidelijk zien hoe verlies van vertrouwen toe leidt) is cruciaal in deze periode. Mogelijk dat u zelfs uw service verlening kunt uitbreiden en als nieuw product kunt introduceren bij uw klant.  

 

Service als  profit center?

Traditionele bedrijven verlenen service nog vooral vanuit het idee dat dit gedurende de garantieperiode nu eenmaal moet. Een noodzakelijk kwaad dat vooral zo min mogelijk mag kosten. Productie is de primaire focus en de behaalde marges tijdens verkoop moeten ook in de garantieperiode daarna overeind blijven. Een beetje short sighted wellicht. Klanten zijn namelijk meer dan ooit op zoek naar laagste kosten gedurende de gehele levensduur. Zie hier een nieuwe afzetmogelijkheid. Want niemand anders dan u als producent weet hoe uw product in elkaar zit. Als het gaat om de continuïteit van uw bedrijf, dan is serviceverlening on-going business en een stuk minder conjunctuurgevoelig.

 

Laatste tip

 

Maak prestatieafspraken met advies organisaties. Mooie praatjes en blaartrekkende verhalen van mensen uit de zijlijn over hoe het moet, daar heb je als manager met je voeten in de drek niets aan. Adviseurs die hun nek durven uit te steken en zich durven te committeren aan de tastbare resultaten van hun advies, daarmee win je de oorlog. Gelukkig geldt hier ook het zelfde principe als in uw branche: de beste overleven!

 

 

 

Reageer op dit artikel