blog

A change is gonna come!

Supply chain

A change is gonna come!
Obama

Of je nu wilt of niet: in deze dagen van lijstjes en terugblikken ga je vanzelf mijmeren over het afgelopen jaar. Ook ik kon er niet aan ontsnappen. De thema’s die wat mij betreft de logistieke discussies in het afgelopen jaar hebben gedomineerd: de Commissie Van Laarhoven, duurzaamheid en kredietcrisis.

 

Er is in 2008 weer ongelooflijk veel op logistiek gebied gebeurd. Sla het nieuwsoverzicht op Logistiek.nl er maar op na. Een aantal thema’s keerde echter in heel veel discussies weer terug. Hieronder staan ze nog eens genoemd.

 

1 Commissie Van Laarhoven

De visie die is ontwikkeld door de Commissie Van Laarhoven, krijgt steeds meer gestalte. Met name het idee van een Cross Chain Control Center (4C) spreekt tot de verbeelding. Dit moet een soort logistieke verkeerstoren worden, waarvandaan verschillende supply chains aangestuurd worden. Het onderbrengen van de regiefunctie op één plek maakt het mogelijk om goederenstromen te bundelen, en dat kan weer enorme kostenvoordelen opleveren.

 

Hoewel het Cross Chain Control Center nog geen realiteit is, denken steeds meer bedrijven na over het bundelen van goederenstromen. Meerdere verladers uit dezelfde of juist uit verschillende branches denken al na over het bundelen van goederenstromen. Ze merken dat het steeds lastiger wordt om alleen hun eigen supply chain nog verder te optimaliseren. Willen ze nog efficiënter werken, dan zullen ze de efficiëntie buiten hun eigen supply chain moeten zoeken.

 

2 Duurzaamheid

Het begrip duurzaamheid heeft zich het afgelopen jaar definitief op de agenda van directies genesteld. Het is niet meer de vraag of je als bedrijf iets gaat doen aan duurzaamheid, maar alleen nog maar hoe je dat gaat doen. Veel bedrijven gaan nog net zo vrolijk verder met het optimaliseren van hun logistieke processen als in de tijd dat het begrip nog geen gemeengoed was. Ze slagen erin om het aantal transportkilometers te reduceren en daardoor kosten te besparen, alleen hangen ze daar nu ook het label duurzaamheid aan.

 

Toch denk ik dat het begrip duurzaamheid op den duur meer impact zal hebben. Duurzaamheid voegt een dimensie toe aan de discussie. Het denken in termen van carbon footprints maakt ‘out of the box’ denken mogelijk. Oplossingen waar voorheen niemand aan dacht, komen nu opeens binnen handbereik.

 

3 Kredietcrisis

De kredietcrisis barstte natuurlijk pas na de zomer in volle hevigheid los. Veel transportbedrijven lijden eronder en moeten moedeloos toezien hoe hun bedrijfsterrein volstaat met lege, stilstaande vrachtwagens. Orders voor nieuwe vrachtauto’s zijn massaal gecanceld en Vos Logistics vraagt zelfs werktijdverkorting aan.

 

Het verschil met andere recessies is dat deze crisis gepaard lijkt te gaan met een verandering in denken over de economie. Dat is natuurlijk ingegeven door de chaos in de financiële sector, die voor een groot deel bleek te bestaan uit windhandel. Er

 

Paradigma

Nu ik nog eens weer terugdenk aan deze drie thema’s, word ik steeds meer benieuwd naar 2009. Als de plannen van de Commissie Van Laarhoven werkelijkheid gaan worden, als het bedrijfsleven echt duurzaam wordt en als de economie echt anders wordt ingericht, staan we aan de vooravond van grote veranderingen in Logistiek Nederland. Deze drie ontwikkelingen kunnen elkaar stuk voor stuk versterken en leiden tot een paradigmaverschuiving in de logistiek.

 

Misschien moet de Commissie Van Laarhoven net als Obama na zijn verkiezing het lied van Sam Cooke uit 1964 maar adopteren: ‘A change is gonna come’. Heeft u ook zo’n zin in 2009?

 

 

Reageer op dit artikel