blog

Heeft u genoeg persoonlijkheid om manager te zijn?

Supply chain

Heeft u genoeg persoonlijkheid om manager te zijn?
Tegelwijsheid

De rol van de suply chain manager verandert. Kennis is een basis, maar om het verschil te maken neemt vooral het belang van de persoonlijkheid en managementvaardigheden toe. Jan Willem Houtman, executive searcher en recruiter van Ebbinge & Company legt uit hoe de manager hieraan kan werken.

De rol en het profiel van de Supply Chain Manager stonden centraal tijdens een drukbezocht congres van de Vereniging Logistiek Management. Uit een onderzoek kwam onder andere naar voren dat ‘soft skills’ belangrijk zijn. Bovendien wordt verwacht dat het belang van kennis over milieu, wet- en regelgeving en het doorgronden van de internationale business context toeneemt.  
  

Houtman: "De functie van de Supply Chain Manager, zeker wanneer hij of zij verantwoordelijk is over de hele keten, krijgt steeds meer gewicht. Ketens worden netwerken. Kennis is een basis, maar om het verschil te maken neemt vooral het belang van de persoonlijkheid en managementvaardigheden toe. Daar moet de Supply Chain Manager ook aan durven werken."

 

Werken aan persoonlijke ontwikkeling

Voor de Supply Chain Managers is werken aan de ‘persoonlijkheid’ dus een belangrijke succesfactor. De vraag is: hoe doe je dat? Volgens Jan Willem Houtman moet een manager de stap durven nemen om te werken aan die ‘soft skills’. En dat valt of staat met zelfkennis en de cultuur van de organisatie waarin je werkt: "Er zijn meerdere mogelijkheden. Van individuele reflectie door middel van coaching en counseling tot en met teamsessies in allerlei vormen. Anderen volgen weer een executive course op het gebied van leiderschap. Het gaat vooral om het durven zetten van de eerste stap: het initiatief om te willen werken aan je ‘soft skills’ wordt door veel managers nog te vaak als een zwaktebod gezien."

  

Strategische opportunity

Uit het onderzoek van Vlerick Leuven Gent Management School, met maar liefst 743 respondenten in de Benelux, wordt duidelijk dat de functie Supply chain manager haar plaats op strategisch niveau in ondernemingen heeft veroverd. Op zich een logische ontwikkeling als je er van uit gaat dat de ‘performance of the supply chain’ steeds meer bepalend wordt voor de concurrentiekracht van de onderneming. Jan Willem Houtman: "Ik zie dat terug in de dagelijkse praktijk, het speelveld wordt breder en het belang van de functie is dominanter. In het recente verleden werd de Supply chain manager nogal eens gezien als een noodzakelijk kwaad, een ‘regelfunctie’. Nu wordt het veel meer beschouwd als een opportunity om het verschil te kunnen maken. Supply Chain Management is dan ook in toenemende mate een sleutelpositie binnen de onderneming."

 

Plan, source, make, deliver

In het onderzoek staan drie marktsegmenten centraal: pharma, chemicals en food & beverages. Segmenten met een verschillende ‘scope’ van de supply chain, van global (pharma) tot meer nationaal gedreven. Er is sprake van een paradox: het strategische belang van de supply chain is omgekeerd evenredig met de ‘economies of transport’. De metaal, de bouw en food zijn sectoren waarin die economies zwaar tellen. De Supply Chain Manager heeft hier doorgaans de totale verantwoordelijkheid over ‘plan, source, make en deliver’. Jan Willem Houtman: "Dat komt heel duidelijk naar voren uit het onderzoek en ik zie dat ook terug in de dagelijkse praktijk. Juist bij ondernemingen waar de processen niet wereldwijd verspreid zijn ligt er een enorme uitdaging. 
 

Het onderzoek geeft ook aan dat de functie van de Supply chain manager nog steeds een sterke interne oriëntatie kent. Dat terwijl ondernemingen en de wereld daaromheen enorm in beweging zijn. Denk aan de supermarktoorlog, internationalisatie, milieu-eisen en noem het maar op, het zijn ontwikkelingen die de verhoudingen in de markt op z’n kop zetten. De externe oriëntatie, zeg maar de voor- en achterkant van de onderneming, wordt voor de Supply chain manager steeds belangrijker. Het is een positie die ‘managerial’ aan het groeien is, steeds meer veelzijdig wordt. Het gaat verder dan het beheersen van ‘het ambacht’ en de materie, je moet ook een strateeg, netwerker, business partner, regisseur, people manager, outsourcing manager en troubleshooter zijn."

 

Manager over de datum

Supply Chain Managers zijn overwegend man (87 procent in de Benelux) en hebben een behoorlijk zitvlees. Zo werkt 72 procent van de respondenten van Vlerick al langer dan 6 jaar in deze functie en doet 41procent van hen dat bij dezelfde werkgever. Het gaat dus gemiddeld om zeer ervaren groep mensen. Jan Willem Houtman: "Deze mensen zitten vaak lange tijd in hun functie. Daar schuilt ook een gevaar in. Wat vandaag goed is, kan morgen achterhaald zijn. Bovendien heeft succes een houdbaarheidsdatum. Je past altijd voor een beperkte tijd in een functie. Daarna gaat er toch altijd een sleetsheid in de verhoudingen ontstaan en neemt de waardering voor je prestaties af. Bovendien kun je het slachtoffer worden van je eigen succes. Als je een tijd met succes in een functie opereert neemt je leervermogen af. Dat past niet bij een functie die zo in beweging is. De Supply chain manager zal dus ook continu in beweging moeten zijn."

 

Drie bouwstenen voor succes

Jan Willem Houtman geeft aan dat er drie bouwstenen zijn voor succes: kunnen, willen en mogen. "Inderdaad, it takes three to tango. ‘Kunnen’ gaat over je vaardigheden, het ‘willen’ staat voor de misschien wel belangrijkste succesfactor, passie, en het ‘mogen’ staat voor de kunst om kansen te kunnen creëren en benutten. Wij maken in onze werving en selectieprocessen altijd het onderscheid tussen ‘de beste kandidaat’ en ‘de meest passende kandidaat’. In de eerste ronde maak je een schifting op basis van concrete kennis en ervaring. Daarna ga je kijken naar de competenties, de ‘soft skills’. Omdat wij nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van organisaties, komen wij tot de meest passende kandidaat. Dat ‘meest passende’ is zo belangrijk omdat iedere situatie vraagt om specifieke eigenschappen. Uniciteit en authenticiteit bepalen wat een kandidaat werkelijk onderscheidend maakt. Dat is eigenlijk de vraag die iedere Supply chain manager zich regelmatig zou moeten stellen: wat maakt mij uniek en in welke context heeft mijn unieke signatuur de meeste toegevoegde waarde?"

 

Niet elke vakman is een leider

Volgens Jan Willem Houtman draait het meer en meer die specifieke ‘passendheid’ en zijn die unieke waarden, bovenop wat iemand moet kennen en kunnen, de wapens om de strijd te winnen. "Let wel, kennis en vakmanschap, het is nog steeds een belangrijke basis, maar een vakman is meestal niet de aangewezen persoon om leiding aan veranderingen te geven. In de toekomst gaan criteria als ondernemerschap, prominentie, organisatiesensitiviteit, leiderschap en netwerken sterk aan belang winnen. Inderdaad, succes gaat over de zachte kant, de ‘soft skills’. Die zijn het uitgangspunt op basis waarvan de functie van Supply Chain Manager een geweldige ontwikkeling zal gaan doormaken. Vandaar mijn motto: ‘het vakmanschap is uw heden, uw persoonlijkheid is uw toekomst’. 

 

 

Zie ook:

Het complete overzicht van expertartikelen op Logistiek.nl

Lever ook een expertartikel aan!

Reageer op dit artikel