blog

ERP-gebruik en joyriding

Supply chain

Heeft u ooit auto gereden voordat u uw rijbewijs had? Gevaarlijk hè? Een botsing met blikschade is nog wel het minste wat u dan kan overkomen. Wie een auto bestuurt zonder voldoende te zijn opgeleid neemt enorme risico’s. Maar hoe zit het met uw risico’s als uw gebruikers niet voldoende in uw ERP-systeem zijn opgeleid? Een analyse.

ERP-gebruik en joyriding

Veiligheid in het verkeer is van groot belang. En om die veiligheid te waarborgen zijn er wetten en regels bedacht. Zo controleert de overheid of een aspirant chauffeur wel over voldoende vaardigheden beschikt. Pas als die overtuigend zijn aangetoond, wordt een rijbewijs uitgegeven. En iedereen weet toch dat je voor een rijbewijs (veel) tijd en geld moet investeren? 

 

Hoe anders is het gesteld met bedrijfssoftware. Hoewel je door verkeerd gebruik van een ERP-systeem behoorlijke brokken kunt veroorzaken, is er van toezicht geen sprake. Niet vanuit de overheid, maar doorgaans evenmin vanuit de directie! Sterker nog – juist de directie is vaak degene die opleiden als een kostenpost beschouwt. Een categorie die tijdens de onderhandelingen dus vaak als eerste wordt geminimaliseerd. 

 

Bij pakketselecties wordt de aanbieder die de meeste trainingsdagen offreert vaak als eerste van de lijst geschrapt. Maar begrijpt u dat u daarmee de kans op een mislukt project vergroot? En nieuw aangenomen collega’s moeten vervolgens door hun collega’s worden ingewerkt. Tja, de lamme helpt de blinde…   

 

De gevolgen van deze benadering zijn desastreus! Uw gebruikers maken brokken omdat zij niet gekwalificeerd zijn om het systeem te gebruiken. Meer waarschijnlijk is dat zij vrolijk doorgaan met hun eigen informatie-eilandjes in Excel of Access. Zodat u per saldo geen steek verder komt: uw geld kwijt en een illusie armer. 

 

Zorg dus altijd voor voldoende opleidingen! Natuurlijk tijdens de implementatie. Maar óók bij upgrades naar nieuwe versies. En bij het aannemen van nieuwe medewerkers. Alleen zó voorkomt u joyriding met uw bedrijfssoftware. 

Reageer op dit artikel