blog

Van wie zijn uw ERP-data?

Supply chain

In menig bedrijf woedt een onderhuidse strijd over het eigendom van de data in uw ERP-systeem. Deze strijd werkt verlammend op diverse operaties. En in het beste geval laat u daardoor potentiële kansen onbenut. Tijd dus voor enige ordening!

Van wie zijn uw ERP-data?
ERP data

Het leven van een gebruiker was in vroeger tijden eenvoudig en overzichtelijk. Elke afdeling, business unit of divisie had z’n eigen registratie van gegevens. En de wijze van vastleggen lag in lijn met de belangen van de afdeling. Sinds de opkomst van de meer geïntegreerde systemen is het met deze betrekkelijke rust gedaan. Het enkelvoudig opslaan en meervoudig gebruiken van data roept namelijk eigendomskwesties op. 

 

In tal van markten woedt vandaag de dag een harde strijd om de euro’s van uw (potentiële) klanten. Uw medewerkers moeten alle beschikbare hulpmiddelen kunnen inzetten om als overwinnaar uit deze strijd naar voren te komen. Een geïntegreerd ERP-systeem is daarbij inmiddels een onmisbaar hulpmiddel geworden voor het snel benutten van kansen en het afhandelen van klachten. Maar ook voor up selling en cross selling.  En juist daarbij is informatie van andere afdelingen onmisbaar.

 

Veel IT-afdelingen stellen zich echter op het standpunt ‘minder is meer’. Hoe minder personen toegang tot het systeem hebben, hoe rustiger het gebruik verloopt. Bijkomend voordeel is dat dit de stabiliteit en de performance ten goede komt. De ‘2008 National Survey on Access Governance’ van onderzoeksbureau Ponemon Institute onder 700 respondenten in de VS onderstreept deze stelling. Liefst 78 procent van de IT-professionals vindt dat werknemers te veel toegang hebben tot informatie die niet noodzakelijk is voor hun werk. 

 

Interessant nu is de vraag hoe binnen uw bedrijf de toegang tot uw ERP-data is geregeld. Hebben de IT-mensen binnen uw systeem hoge muren opgetrokken? En de mogelijkheden voor autorisatie maximaal benut? Of faciliteren zij de lijnafdelingen met eenvoudige toegang en – tenminste – ‘kijkfuncties’ naar de data van andere afdelingen?

 

De benodigde investeringen in ERP-systemen zijn vandaag de dag niet misselijk. Maar wie de beschikbare data uit deze systemen maximaal benut, heeft z’n eerste opbrengsten al snel te pakken!

Reageer op dit artikel