blog

Toets uw ERP-kennis!

Supply chain

Bij de invoering van een nieuw ERP-systeem vormt het opleiden van uw gebruikers een kritieke fase. Onvoldoende pakketkennis legt een bom onder uw project, dat doorgaans immers integraal gebruik beoogt. Toets daarom de kennis voordat u het nieuwe systeem in gebruik neemt!

Toets uw ERP-kennis!
Test uw ERP-kennis

Schooldiploma’s, rijbewijs, zwemdiploma’s. Ja, zelfs voor golfen heeft u een GVB nodig. Zo mogen ook de kapitaalgoederen in uw bedrijf uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden bediend. U verlangt vanzelfsprekend diploma’s die voor u een waarborg vormen voor voldoende kennis en vaardigheden.

 

Als het echter gaat om kennis van uw bedrijfssoftware is vreemd genoeg vrijblijvendheid troef. Bij de invoering van een nieuw ERP-systeem is het bijwonen van de opleidingen meestal voldoende om met het systeem te mogen werken. Maar is de materie wel begrepen? En is er wel voldoende geoefend? Of beschouwt u dat als de “eigen verantwoordelijkheid” van uw collega’s?

 

Opleiden van eindgebruikers is de laatste stap voordat een nieuw pakket in gebruik wordt genomen. Dit betekent dat alle eerder opgelopen vertragingen op deze fase worden afgewenteld. Is het dus vreemd dat veel bedrijven met onvoldoende opgeleide gebruikers kampen? En begrijpt u nou ook waarom zo veel mensen in uw bedrijf met hun eigen registraties in Excel en Access (blijven) werken? Dat zijn immers de applicaties die ze wèl beheersen!

 

Onlangs las ik een verhaal over een bedrijf dat dit proces anders had aangepakt. Het koos voor een hele schoolse aanpak, waarbij op vaste dagen en momenten training werd gegeven inclusief toetsing- en herkansingsmomenten. Ook stond er de ene keer een grabbelton, de andere keer een masseur en dan weer een Sinterklaas. Het bleek een prima manier om mensen aan het werk te krijgen. En om commitment te kweken.

 

Goed opgeleide gebruikers vormen een cruciale succesfactor voor een geslaagde invoering! Haal daarom de vrijblijvendheid uit uw opleidingstraject. Toets de opgedane kennis van het nieuwe pakket. En neem uw nieuwe systeem niet eerder in gebruik voordat alle betrokken gebruikers de toets met succes hebben doorstaan.

 

Guus Krabbenborg

TerDege 

Reageer op dit artikel