blog

Het profiel van uw projectleider

Supply chain

Leveranciers en afnemers hebben in de afgelopen 20 jaar behoorlijk wat ervaring met ERP-projecten opgedaan. Toch blijft het percentage geslaagde projecten onverkort laag. Gelet op de enorme bedragen die er mee zijn gemoeid zelfs schandalig laag! Nog steeds wordt immers zo’n 60 tot 75% van alle projecten niet binnen tijd, kwaliteit en/of budget opgeleverd!

Het profiel van uw projectleider
Guus Krabbenborg

Vanzelfsprekend zijn hiervoor tal van oorzaken aan te wijzen. Waarbij mij opvalt dat die doorgaans bij “de ander” liggen. Zelden hoor je immers een onderneming die ronduit toegeeft het project verkeerd te hebben benaderd. Het taboe van de ERP wereld?

 

In mijn analyse van deze povere resultaten speelt de gekozen insteek van het project een voorname rol. Welke afdeling is de trekker van uw ERP-project? En wat is het profiel van uw projectleider? Bij vroege ERP-projecten voerde de techniek de boventoon. Printen over het netwerk en aanloggen vanuit één PC op meerdere applicaties waren in die periode voorname aandachtspunten. Het was de tijd van hardware, kabels en wandcontactdozen. Niet meer dan logisch dus dat uw projectleider een IT-er was. Intussen zijn we veel jaren verder. Jaren waarin de techniek zich enorm ontwikkelde en waarin tevens een hoge mate van standaardisatie is gerealiseerd.

 

Het succes of falen van uw ERP-project zit vandaag de dag niet meer in de techniek maar in uw mensen. Wat betekent uw nieuwe pakket voor hun bedrijfsprocessen? Zijn ze bereid te veranderen? Willen zij zich inzetten om de nieuwe manier van werken te adopteren? Of laten ze liever alles bij het oude? In dit spanningsveld bent u gebaat bij een projectleider die goed kan communiceren. Niet in ‘bits en bites’, maar in gewone mensen taal. Die beschikt over empathie. En die gesprekspartner is waar het gaat om uw bedrijfsprocessen. Helaas is de kandidaat met deze kwalificaties meestal niet op uw IT-afdeling te vinden.     

 

Kies voor uw volgende ERP-project dus voor een projectleider met een hoog EQ, die goed in uw bedrijfsprocessen thuis is. Het zal uw succeskans beslist vergroten.   

Reageer op dit artikel