blog

Het eind is zoek…

Supply chain

Recent is er door Technology Evaluation Centers in Montreal onderzoek gedaan onder 870 IT managers uit 83 landen. Opdrachtgever was Unit 4 Agresso uit Nederland. Wat bleek: 72,5 procent van de onderzochte bedrijven blijkt voordurend meer geld te moeten uitgeven om hun bedrijfssoftware aan te passen aan veranderde zakelijke behoeften.

Veel bedrijven verwijten de leveranciers “pre-implementatie flexibiliteit”. Vrij vertaald betekent dit ‘volledig flexibel tot het moment dat u operationeel bent. Ton Dobbe, adjunct directeur marketing bij Unit 4 constateert hiermee dat de huidige bedrijfssoftware niet geschikt is voor organisaties die regelmatig veranderen.

 

En daar wringt nu net de schoen, juist in de logistiek. Zag uw bedrijfsvoering er vijf jaar geleden net zo uit als vandaag? Er is een grote kans dat dit niet zo is. En niet alleen uw klanten veranderen, maar ook de technische mogelijkheden die er de afgelopen vijf jaar bijgekomen zijn: Internet, XML communicatie, draadloze netwerken (en randapparatuur), mobiele systemen, RFID etcetera. Niet (kunnen) veranderen betekent op korte termijn een besparing, maar op de lange termijn raakt uw organisatie op achterstand en na enige tijd kunt u de concurrentie alleen nog maar bijhouden door nog harder te werken.

 

Veranderen/innoveren is meer dan alleen een nieuw stuk software of een nieuw randapparaat: het is vooral het aanpassen/verbeteren van bedrijfsprocessen, nieuwe of beter inzichten verwerven en boven alles uw medewerkers, afnemers, toeleveranciers en overige relaties daarmee vertrouwd maken. Indien uw softwareleverancier aan het begin van de innovatieketen slecht reageert, hoge kosten en lange doorlooptijden geeft, dan heeft u geen energie, tijd en geld meer voor de vervolgstappen. En zie daar de situatie waar te veel logistieke bedrijven vandaag de dag in verkeren. Wellicht is het dus tijd voor een gesprek met uw eigen leverancier en uw eigen innovatiewensen eens kritisch met hem te bespreken….

Reageer op dit artikel