blog

Implementeren doe je samen!

Supply chain

Leverancier en klant moeten de implementatie van een ERP-pakket samen uitvoeren. Geen van beide kan het immers alleen. Toch is de aandacht voor de kwaliteit en ervaring van beide partijen niet evenwichtig verdeeld. Met alle gevolgen van dien. Hoogste tijd dus om daar ‘ns anders naar te kijken.

Implementeren doe je samen!
Implementeren doe je samen

Bedrijven bekijken hun ERP-leverancier met argusogen. Ze zijn kritisch op de kwaliteit van de consultants, de ervaring van de projectleider en de prestaties van de helpdesk. Terecht natuurlijk, want de kwaliteit en ervaring van de leverancier zijn kritieke factoren in de implementatie.

Maar dat is slechts het halve verhaal. Want geldt die redenering niet evenzo voor de klant? Wat als er aan klantzijde onvoldoende kwaliteit en ervaring wordt ingezet? Als de interne projectleider een debutant is? Als één van de beoogde kerngebruikers tegen de komst van het nieuwe systeem is? Dat is vragen om problemen.

Bedrijven eisen kwalitatief goede consultants en willen de projectleider ontmoeten voordat de opdracht definitief is. Maar omgekeerd is het logisch dat ook de leverancier eisen stelt aan de kerngebruikers. Denk aan conceptueel denken, aan draagvlak op de afdeling en een positieve grondhouding ten opzichte van het nieuwe pakket. Aspecten die zich eenvoudig in een profielschets laten beschrijven. En die vooraf getoetst kunnen worden.

Wat nou als die kwaliteit niet beschikbaar is hoor ik u denken? Dan zijn er twee keuzes. Niet implementeren of externe mensen inhuren die deze vaardigheden wel hebben. En ja, dat kost extra geld, maar nooit zo veel als een mislukt project. Als we met z’n allen echt af willen van de vele matige ERP-implementaties moeten we ook dit aspect durven onderkennen.

Alleen als er door leverancier èn klant voldoende kwaliteit, ervaring en inzet wordt geleverd heeft een ERP-implementatie kans van slagen. Leverancier en klant moeten de implementatie van een ERP-pakket immers samen uitvoeren.

Guus Krabbenborg
TerDege*

(on)eens? (af)reageren?
Klik hier om te mailen naar Guus

* TerDege is een onafhankelijk adviesbureau voor de ERP-industrie

Reageer op dit artikel