blog

We moeten over op SAP APO

Supply chain

We moeten over op SAP APO
Dr. Wiers

Twee jaar geleden hebben we een APS ingevoerd en het werkt naar tevredenheid; de planners gebruiken het systeem, de efficiency is gestegen, net zoals de leverbetrouwbaarheid. Maar nu is er vanuit het hoofdkantoor een initiatief gestart om alles te vervangen door SAP APO, de planningssoftware van SAP. We zijn bang dat we door deze ontwikkeling weer terug naar af gaan. Wat te doen?

 

Diagnose

U bevindt zich in ieder geval in goed gezelschap: een overname, een wisseling van de legerleiding of een fusie kan als gevolg hebben dat alles in een keer anders moet worden. Waarbij eenvoudig voorbij gegaan wordt aan het feit dat het over twee jaar wellicht wéér helemaal anders moet. Voor u is het nu belangrijk om zo objectief mogelijk te bedenken welke eisen u aan een APS stelt. Met name de complexe aspecten van het model zijn interessant om te inventariseren.

 

Advies

Voer de discussie met de SAP experts zo objectief mogelijk en gebaseerd op feiten. Eis dat claims ten aanzien van de modelleerkracht van APO gestaafd worden met bijvoorbeeld een referentiebezoek of een demo; ongebreideld optimisme hierover aan de kant van SAP is al meer dan eens waargenomen.

 

Reageer op dit artikel