blog

Management gevraagd!

Supply chain

De keuze voor een nieuw ERP-pakket is één van de meest kritische beslissingen die managers kunnen nemen. Die keuze verplicht een onderneming en diens medewerkers immers om langjarig op een bepaalde manier te werken. Toch vormen juist managers één van de hoofdoorzaken van mislukte ERP-projecten. En niet zo zeer door wat ze doen, maar vooral door wat ze nalaten. Dus: management gevraagd!

Management gevraagd!
Management gevraagd

Het implementeren van een ERP-systeem is meer dan de levering van wat producten en diensten. Wie meubilair laat leveren checkt bij aflevering of de geleverde aantallen overeenkomen met wat is besteld. En controleert wellicht nog of er krassen op zitten. Klaar. Bij een implementatie komt echter veel meer kijken.

Natuurlijk wil je ook bij ERP weten of je wel alle modules en gebruiksrechten krijgt die zijn besteld. Maar dat is pas het begin. Implementaties gaan namelijk over veranderingen. Van processen, van werkmethoden en van samenwerken. Veel mensen hebben weerstand tegen veranderen. De ene is bang voor verlies van z’n functie. De ander vreest macht te verliezen doordat informatie moet worden gedeeld. En een derde is bevreesd dat zijn presteren duidelijker aan het licht gaat komen.

Precies dáár heeft het management taken te vervullen. In voorlichting. Over waarom een nieuw systeem nodig is. Waarom er anders gewerkt moet gaan worden. En wat daarin het belang voor de individuele medewerker is. In beslissingen nemen. Over het verdelen van de aandacht tussen de implementatie en “die ene zo belangrijke klant”. En in motiveren Als de moed sommigen in de schoenen zakt. Of medewerkers het overzicht kwijt raken.

Veel managers denken dat met het tekenen van het koopcontract hun bijdrage wel geleverd is. Dat is echter een misvatting! Dames en heren managers; ik nodig u daarom uit om voor de kick-off van uw volgende ERP-project weer ouderwets op de zeepkist plaats te nemen!

Guus Krabbenborg
TerDege*

(on)eens? (af)reageren?
Klik hier om te mailen naar Guus

* TerDege is een onafhankelijk adviesbureau voor de ERP-industrie

Reageer op dit artikel