blog

Maatwerk als smeermiddel

Supply chain

Een substantieel deel van alle maatwerk rond ERP-pakketten wordt kort na de live-gang al niet meer gebruikt. In plaats van maatwerk te ontwikkelen voor onmisbare, ontbrekende functies, wordt maatwerk op grote schaal ingezet als een soort van smeermiddel om de overgang van oud naar nieuw te faciliteren. Dit fenomeen kost organisaties veel geld en zet de ROI bij de start van het project al onder druk.

Maatwerk als smeermiddel
Maatwerk als smeermiddel

Mensen zijn van nature niet veranderingsgezind. Dit verklaart bijvoorbeeld mede de moeite die het kost om reorganisaties door te voeren. Ook een nieuw ERP-systeem roept weerstand op. U kent de uitspraken wel: ‘Ja, maar in ons huidige systeem…’ Of: ‘Maar zoals wij het nu gewend zijn…’

Soms zijn gebruikers glashelder: ze geven aan een nieuw systeem niet te accepteren. Vaker is het verzet subtieler, maar met kostbare gevolgen. Dan wacht het management een actieve taak, die overigens lang niet altijd kordaat wordt opgepakt. Via maatwerk wordt dan immers gepoogd de gebruiker tegemoet te komen. Door het nieuwe systeem zo veel mogelijk op het oude te laten lijken. Alsof de gebruikers destijds aan dat oude systeem niet hoefden te wennen! Ter vergelijking: er wordt een dure nieuwe auto gekocht en de motor van het oude brik wordt overgeheveld, waardoor de nieuwe aanwinst vervolgens toch niet sneller kan dan 60 kilometer per uur.

Nadat de gebruikers aan de werking van het nieuwe systeem zijn gewend raakt dit maatwerk al snel buiten gebruik. Toch wordt vaak nog tot in lengte van jaren braaf onderhoudsgeld afgedragen. En als dan migratie naar een nieuwe versie aan de orde komt blijkt datzelfde maatwerk de oorzaak van veel problemen. Allemaal niet erg handig.

Kortom, maatwerk rond ERP-pakketten is in twee groepen te verdelen. Ontbrekende functies die voor een onderneming onmisbaar zijn en dus hun geld zeker waard zijn. En functies die slechts bedoeld zijn voor de overgangsperiode. Bent u scherp op die laatste categorie, dan is dat meteen ook de eerste winst van uw nieuwe ERP-pakket!

Guus Krabbenborg
TerDege*

(on)eens? (af)reageren?
Klik hier om te mailen naar Guus

* TerDege is een onafhankelijk adviesbureau voor de ERP-industrie

Reageer op dit artikel