artikel

Hoeveel verdienen Supply Chain Professionals?

Supply chain 1644

Hoeveel verdienen professionals binnen supply chain management? Hoewel er in de markt veel data beschikbaar is over salarissen, blijft deze informatie vaak algemeen. Daar wil Supply Value verandering in brengen: het adviesbureau is een functie- en salarisonderzoek gestart specifiek gericht op professionals werkzaam binnen het supply chain domein.

Hoeveel verdienen Supply Chain Professionals?

Sponsored content door Supply Value

De afgelopen jaren zijn er veel salarisonderzoeken uitgevoerd, maar vaak zijn deze onderzoeken generiek van aard. Supply Value wil hier eens dieper naar kijken en is een onderzoek gestart naar functies en salarissen binnen het supply chain domein. Het kan voor deze professionals vooral lastig zijn om salarisdata op het juiste functieniveau te interpreteren. Dat komt doordat organisaties een veelvoud aan functietitels hanteren, waardoor het herleiden van deze functietitels naar hun eigen rol geen eenvoudige opgave is. Het onderzoek van Supply Value geeft inzicht in functiekenmerken en zoomt in op de arbeidsvoorwaarden per functie.

Onderzoekthema’s

Het onderzoek bestaat uit vier thema’s:
1. Functies binnen supply chain management
Dit thema geeft antwoord op vragen zoals: Welke functietitels bestaan er binnen supply chain management? Aan welke verschillende functietitels rapporteren professionals? Hoeveel professionals hebben een leidinggevende functie?
2. Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden
Dit thema zoomt in op de arbeidsvoorwaarden van de professionals. Hoeveel verdient de gemiddelde professional? Wat voor invloed heeft ervaring of geslacht op het salaris? Ontvangt de professional naast het salaris ook een bonus? Hoe tevreden zijn professionals met secundaire arbeidsvoorwaarden en hoe belangrijk zijn die secundaire arbeidsvoorwaarden?
3. Ervaring en opleiding
Dit thema laat zien hoeveel jaar ervaring professionals hebben binnen hun organisatie, binnen hun huidige functie en binnen het vakgebied. Daarnaast wordt onderzocht welk opleidingsniveau professionals hebben en welke aanvullende opleidingen en trainingen gevolgd worden.
4. Algemene kenmerken
In het laatste thema worden algemene kenmerken van de respondenten beschreven, bijvoorbeeld: het geslacht, de leeftijd, de industrie en provincie waar professionals werken.

Onderzoeksopzet

De data binnen dit onderzoek wordt verzameld door middel van een online enquête. In de enquête stonden de vier eerder beschreven thema’s centraal. Er worden zowel open als meerkeuzevragen gesteld. Dit onderzoek is eerder (met soortgelijke vragen) uitgevoerd binnen de vakgebieden informatiemanagement en inkoop. Gezamenlijk hebben meer dan 400 respondenten de enquête ingevuld.

Het duurt zo’n 5 minuten om de enquête in te vullen.

Doet u ook mee?

Supply Value vraagt professionals binnen het supply chain management vakgebied om de enquête in te vullen. Uiteraard ontvangt u na het analyseren van de gegevens gratis het gehele onderzoeksrapport.

Dus, bent u benieuwd wat professionals in vergelijkbare functies met die van u verdienen? Bent u nieuwsgierig wat de invloed is van werkervaring en opleidingsniveau op uw salaris? En welke functietitels er zijn voor uw functie? Doe dan mee met onze enquête! Invullen duurt gemiddeld 5 minuten.

Reageer op dit artikel