artikel

Succesvolle editie Council of SCM Professionals (CSCMP)

Supply chain

Succesvolle editie Council of SCM Professionals (CSCMP)

Council of Supply Chain Professionals (CSCMP) is een platform voor het netwerken met collega’s uit de gehele wereld, de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied te delen en voor professionele educatie. Jan Willem Proper kijkt terug op een geslaagd congres in 2015.

The Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) is de wereldspeler om voor beginnende en gevorderde professionals en voor mensen uit de onderwijswereld een platform te bieden voor het netwerken met collega’s uit de gehele wereld, de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied te delen en voor professionele educatie. In de Benelux is deze organisatie vertegenwoordigd in een Benelux Roundtable die ook mee heeft gewerkt aan de  2015 Annual CSCMP Conference. Dit jaar werd het georganiseerd in San Diego California, niet alleen bekend is om zijn mooi klimaat en gezellig Gaslamp Quarter maar het is ook een belangrijke Marine Navel basis. Daar vond ook de openingsreceptie plaats, op het vliegdekschip USS Midway.

CSCMP start met academische lezingen

De conferentie werd verder gehouden in het San Diego Convention Center. Traditioneel start de conference op zondag met een aantal academische lezingen. Hierbij wordt ieder jaar ingegaan op de resultaten van de laatste PhD-studies en de wijze waarop kennis overdracht zich vernieuwd. In deze sessies was er veel aandacht voor de zogenaamde Delivery Services met bijbehorende complexiteit van relaties met vervoerders en het monitoren daarvan alsmede op het onderwerp retour logistiek vraagstukken, in het kader van zowel e-commerce-, onderhoud- en levenscyclus van producten en diensten. Het belang van Closed Loop Supply Chains was nadrukkelijk een terugkerend thema.

Voedselpakketten maken

Tevens was een bijeenkomst georganiseerd in het kader van de ‘Stop Hunger Now’ waarbij deelnemers actief de handen uit de mouwen konden steken om te helpen bij het maken van voedselpakketten. De betrokkenheid van de Supply Chain Professionals  bij maatschappelijke vraagstukken was duidelijk zichtbaar en krijgt veel meer aandacht dan wat we in Nederland zien. Naast een aantal sessies op dit gebied was ook bij de openingsessie door Howard Schultz, CEO van Starbucks, het thema ‘Humanity’ een belangrijk aandachtspunt gericht op het stimuleren van inzet van veteranen in logistieke functies.

Arbeidsmarkt

De ongeveer 3.000 deelnemers uit 48 landen zijn te onderscheiden in verschillende doelgroepen. Voor studenten die een carrière willen beginnen was er een arbeidsmarkt georganiseerd en vanuit Nederland heeft de Roundtable ook een student kunnen faciliteren om te netwerken met andere studenten en om de arbeidsmarkt te kunnen verkennen. De professionals zijn te verdelen in startende-, ervaren- en senior managers die een keuze hadden uit meer dan 100 voordrachten en themadiscussies die het hele vakgebied afdekken op zowel operationele, tactische, strategische en innovatieve onderwerpen.

Benchmarking

Wat je altijd op deze Amerikaanse conferenties kunt verwachten is de ruime aandacht voor benchmarking op het vlak van transport, magazijnen, logistieke dienstverleners, havens  en meer algemeen distributie. Ook trendstudies en toekomstvisies zijn een terugkerend onderwerp waarbij dit keer opvalt dat hier veel aandacht is voor capaciteit management en het dreigende tekort aan operationele medewerkers. Een vraagstuk wat ook in Nederland duidelijk aandacht heeft. CSCMP geeft jaarlijks een uitgebreid rapport uit – het zogenaamde ‘State of Logistics-rapport’ – wat de huidige situatie beschrijft met dit keer nadrukkelijk de groeiende vraag naar logistiek diensten in alle vormen door het aantrekken van de vooral Amerikaanse economie als mede het toenemend belang van logistiek in bedrijven met nieuwe functies op het hoogste beslissingsniveau. Het is jammer dat we in Nederland niet een gebundeld jaarlijks overzicht hebben want het geeft een goed inzicht in de korte en lange termijn ontwikkelingen

Samenwerking

Een ander onderwerp dat de aandacht blijft trekken is het belang van samenwerken en coördinatie van stromen, vooral vanuit ICT-toepassingen. Daarentegen krijgt het integrale concept van Cross Chain Collaboration Center (4C), dat Dinalog als thema heeft, weinig aandacht. Een mooie uitdaging om ons te profileren. Wel staan onderwerpen van integratie van financiering stromen -Supply Chain Finance- alsmede het onderwerp risico management meer op de voorgrond. Nadrukkelijker dan in andere jaren zijn IT gerelateerde onderwerpen als kansen en mogelijkheden van Big Data, wat in Amerika wat anders kan worden ingevuld door andere eisen aan privacy bescherming, alsmede Internet of Things aan de orde. Maar vooral de kansen en mogelijkheden van e-commerce en de logistieke vraagstukken daaraan verbonden hebben de aandacht met innovatieve ontwikkelingen vanuit bijvoorbeeld Amazon die nieuwe logistieke concepten met ‘closed loop’ ( circulaire economie) ontwikkelingen aan het testen is.

Duurzaamheid

Het thema duurzaamheid krijgt duidelijk meer aandacht in Europa. Het thema beperkt zich in Amerika duidelijk tot het efficiënter rijden en de mogelijkheden voor het rijden op Natural Gas. Het is duidelijk dat de politieke agenda van Europa en Amerika hier ander verwachtingen formuleren. Ook het thema Synchro-modaliteit kwam weinig naar voren. Wel veel aandacht voor de effecten van de opening van het Panama kanaal en de gevolgen voor logistiek stromen aan zowel de west als de oostkust.

De mix van onderwerpen en diversiteit van professionals maakt het mogelijk voor iedereen zijn eigen conferentie invulling te geven. De gekoppelde beurs met ongeveer 100 standhouders  geeft daar nog een verdere invulling aan. Tussen de lezingen is er voldoende gelegenheid te netwerken en nieuwe –internationale- relaties te treffen.

Roundtable Global Challenge

Bijzonder dit jaar is de ‘Roundtable Global Challenge’ waarbij roundtables het tegen elkaar kunnen opnemen om scenario’s uit te werken om de beste Supply Chain te beheersen op basis van het concept Fresh Connection, een vanuit Nederland ontwikkeld en gemanaged internetgame voor Supply Chain professionals, waarbij in 2016 de finale wordt gespeeld in California. Een prachtige manier van leren dat ook nu ook in Amerika wordt onderkend. De Benelux Roundtable zal hiervoor een lokale competitie organiseren om een team te kunnen afvaardigen naar de finalerondes. Op de website CSCMPBenelux.org vind je hierover meer informatie.

To connect, educate and develop

Amerikanen hebben vaak mooie one-liners. De visie van CSCMP is ‘to connect, educate and develop’ Supply Chain professionals en die verwachting is ook uitgekomen.

Reageer op dit artikel