artikel

Jan Hommen: ‘Brabant kom met logistieke innovaties

Supply chain

Jan Hommen: ‘Brabant kom met logistieke innovaties

Veel van de logistieke innovaties die bedrijven in Noord-Brabant doorvoeren vinden nog te vaak achter de schermen plaats. Om dit veranderen heeft een groep Brabantse verladers en logistiek dienstverleners een manifest ondertekend waarin ze aangeven te gaan samenwerken op het vlak van logistieke innovatie.

Dit manifest, dat onder andere ondertekend werd door DB Schenker, ASML, Sabic, Xenos, GVT en De Graaf Logistics, vormde het sluitstuk van een seminar in Berkel-Enschot bij Tilburg over logistieke innovatie in Brabant. Het seminar werd gehouden voorafgaande aan het Brabantse netwerkevent, de Koningshoevenontmoeting. Het thema van deze Brabantse VIP-bijeenkomst luidde: ‘Brabant: Logistics centre for Europe’. Gastspreker Jan Hommen, president-commissaris van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), maakte tijdens deze druk bezochte netwerkbijeenkomst bij Abdij Koningshoeven officieel bekend dat dit manifest eerder op de dag was ondertekend door vertegenwoordigers uit Brabantse bedrijfsleven, gemeenten (Oss en Tilburg) en onderwijs (NHTV).

Creatieve innovaties

De voormalig ceo van ING deed tijdens zijn toespraak een oproep aan verladers en logistiek dienstverleners uit Noord-Brabant om snel te komen met creatieve logistieke innovaties voor de sector. “Dat lukt alleen door de krachten te bundelen want dan Brabant voorop lopen op logistiek gebied wereldwijd.”

Extra asfalt geen oplossing

Ook stelde de oud ING-topman dat de vervoerssector in Brabant op zijn fysieke grenzen stuit en dat meer asfalt ‘geen oplossing’ is. “In plaats van meer moeten we gaan zoeken naar ander en slimmer transport. Denk daarbij aan oplossingen op het gebied van synchromodaal transport.”

Brabant is gidsprovincie

Onder voorzitterschap van oud-minister van Verkeer en Waterstaat Karla Peijs en Willem Heeren, bestuursvoorzitter van Dinalog, werd tijdens het Logistiek Seminar tussen vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden gediscussieerd over de wijze waarop door samenwerking zowel nationaal als internationaal een rol van belang kan spelen binnen de logistieke sector. “Met zijn functie van logistieke hotspot moet Brabant veel meer de rol van gidsprovincie op het gebied van logistiek op zich nemen. We moeten ons bovendien veel meer realiseren dat Brabant de op twee na grootste provincie is waar het gaat om logistiek”, stelde Willem Heeren tijdens het seminar vrijdag.

Delen show cases

Dit resulteerde in de ondertekening van een manifest waarin het Brabantse bedrijfsleven, overheid en kennisinstituten met elkaar afspreken op vrijwillige basis hun kennis en ervaring delen waar het gaat om onder andere het delen van vernieuwingen (show cases) in logistieke netwerken en warhousesystemen.

Logistieke hotspot van Nederland

Met het manifest willen alle betrokkenen de gunstige positie van Noord-Brabant ten opzichte van havens en luchthavens in Noordwest-Europa versterken. De provincie schermt daarmee met het feit dat het een logistieke hotspot is van Nederland en Europa. Dit wordt onderstreept doordat een 30 procent van de warehouseruimte zich bevindt in Brabant. “Met de ontwikkeling van slimmere vervoersconcepten kunnen we ook internationaal gezien op logistiek blijven vooroplopen. Goed voorbeeld hiervan is het project multimodal smart match”, waarin Brabantse verladers onderling informatie uitwisselen over goederenstromen die via de binnenvaart naar het Europese achterland worden vervoerd met als uiteindelijke doel goederenstromen beter te bundelen. Deze aanpak past in het innovatiethema Cross Chain Control Centers van de Topsector Logistiek“, aldus de Dinalog-bestuursvoorzitter.

Tachtig bedrijven moeten manifest ondertekenen

Naast het realiseren van slimmere vervoersoplossingen, willen de bedrijven ook samen met de kennisinstituten de instroom van stagiaires afkomstig van de logistieke opleidingen in de provincie en arbeidskrachten met logistieke vakkennis stimuleren.

De bedoeling is dat het Manifest Logistieke Innovatie Noord-Brabant voor eind 2015 door ten minste tachtig bedrijven is ondertekend. Eind dit jaar moet de teller op veertig staan.

Steun van kennisinstellingen

Het initiatief van deze ‘gedragscode’ wordt ondersteund door onder de Provincie Noord-Brabant, een aantal Brabantse gemeenten, de BOM en kennisinstellingen als TU Eindhoven, Tilburg University, NHTV en Dinalog.

Reageer op dit artikel