artikel

Flinke verjonging in de logistieke wetenschap

Supply chain

Flinke verjonging in de logistieke wetenschap
open universiteit heerlen logistiek

Wat gebeurt er eigenlijk op het hoogste kennisniveau in Logistiek Nederland? Wie doet wat en waar liggen de accenten? In Logistiek Magazine een overzicht van alle hoogleraren logistiek in Nederland. Met zes nieuwe benoemingen de afgelopen twee jaar is de populatie flink verjongd.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 23 september 2011.

In totaal telt Nederland 59 professoren die zich op enige manier bezighouden met logistiek en supply chain management, verdeeld over 13 universiteiten.

 

Nieuwkomer in het overzicht is de Open Universiteit met leerstoelen closed loops supply chains en supply chain management, die worden ingevuld door respectievelijk prof. Harold Krikke en prof. Janjaap Semeijn. De OU heeft een hoofdkantoor in Heerlen.

 

De universiteiten van Leiden en Utrecht hebben nog altijd geen logistieke leerstoel. De Nederlandse Defensie Academie heeft niet langer een hoogleraar Logistiek in dienst. Walther Ploos van Amstel stopte bij Defensie en is nu verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam, maar heeft geen eigen leerstoel meer.

 

In Tilburg en Eindhoven zitten de meeste logistieke hoogleraren, beide universiteiten tellen er negen. In Rotterdam zijn er acht actief, daar is momenteel nog een vacature voor de leerstoel supply chain optimization.

 

Binnen het logistieke speelveld houden de meeste professoren zich in Nederland bezig met Operations Research en Kwantitatieve Logistiek. Nieuw is dat het onderwerp internet logistiek een plekje heeft gekregen binnen een leerstoel. Kees Jan Roodbergen (Rijksuniversiteit Groningen) houdt zich hiermee bezig in combinatie met een Dinalog-project over dit onderwerp.

 

Jack Kleijnen is nog altijd de langst zittende en oudste hoogleraar, geboren 22 november 1940, en benoemd als hoogleraar in 1980 aan de Universiteit van Tilburg. Peter de Langen (TU Eindhoven) is niet langer de jongste logistieke hoogleraar. De in juli dit jaar aangestelde Tom van Woensel (TU Eindhoven), is geboren op 30 december 1974, en mag met die eer strijken.

 

Ook minder leuke gebeurtenissen veranderen het logistiek wetenschappelijke landschap. Prof. Jo van Nunen overleed op 12 mei 2010 plotseling op 64-jarige leeftijd. Van Nunen was bijna dertig jaar verbonden aan de Erasmus Universiteit en maakte deel uit van de Commissie Van Laarhoven en later Dinalog.

 

De hoogleraren aan de faculteit Economie & Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam beginnen met gemengde gevoelens het nieuwe academische jaar. De sectie Operations Research, waartoe de professoren Nico van Dijk en Jack van der Veen behoren, zal dit jaar worden ontbonden in verband met een reorganisatie. De leerstoelen komen te vervallen.

 

Prof. Jos Vermunt (Universiteit van Tilburg) is momenteel zijn werkzaamheden aan de faculteit aan het afbouwen, hij stopt in 2012.

 

Prof. Ad van Goor zwaait deze maand af als hoogleraar logistiek.

 

Kijk hier voor het overzicht van alle hoogleraren in de logistiek: www.logistiek.nl/hoogleraren  

 

Reageer op dit artikel