artikel

Wat is Six Sigma?

Supply chain Premium

Wat is Six Sigma?
Six Sigman

Six Sigma is een kwaliteitsmanagementmethode gericht op het verbeteren van processen. Six Sigma is ontstaan bij Motorola midden jaren ’80 als oplossing voor problemen met productkwaliteit en klanttevredenheid. Later is een van de bedenkers een consultancybedrijf begonnen en heeft hij met een partner een boek uitgegeven waarmee Six Sigma bekend is geworden.

Grotere bekendheid van Six Sigma werd verspreid toen het grootschalig bij General Electric is toegepast en daar voor enkele miljarden besparing heeft opgeleverd over een periode van meerdere jaren. Andere bedrijven zagen toen de kracht van Six Sigma in en het potentieel dat er geboden werd.

 

Waar komt de term Six Sigma vandaan?

In de statistiek is sigma (¦Ò) de standaardafwijking van het gemiddelde of de streefwaarde. Bij normaalverdeling is de sigma maatgevend voor hoe goed het proces onder controle is. Bij 6 sigma worden er in theorie 2 fouten per miljard stappen gemaakt. Echter bij een proces wordt in de praktijk op de lange termijn vrijwel altijd een ‘shift’ terug van 1,5 sigma waargenomen omdat het proces zich op lange termijn stabiliseert. Hierdoor wordt dus uiteindelijk een fout van 3,4 per miljoen stappen waargenomen. Dit is het aantal waar de meeste auteurs dan ook naar verwijzen. In het algemeen wordt bij bedrijven, waar geen bewuste kwaliteitsverbeteracties lopen, gewerkt met een proceskwaliteit van rond de 3 sigma (gemiddeld 67 fouten per 1000 stappen). Dit lijkt een redelijk niveau, maar bij processen met veel (repeterende) processtappen of activiteiten neemt daardoor het totale foutpercentage drastisch toe!

 

Six Sigma en logistiek

Ook binnen de logistiek zien we steeds meer de term Six Sigma. In vacatures voor logistieke functies komen we veelvuldig tegen dat kennis van de Six Sigma methode een vereiste is. Binnen logistieke bedrijven is de focus weer komen te liggen op de interne processen en het aanwenden van methodes als Six Sigma. De kracht van Six Sigma zit in vijf punten: beslissingen gebaseerd op feiten, een vaste gestructureerde projectaanpak, goed getrainde projectteamleden, focus op kostenbesparing en klantenwensen, en prioriteit bij het management. De essentie is dat gestructureerd en projectmatig gewerkt wordt aan onderwerpen die een grote impact hebben op de belangrijkste business kwesties.

 

De relatie tussen Six Sigma en DMAIC

De gestructureerde manier om projecten uit te voeren wordt vaak aangeduid met DMAIC. DMAIC staat voor het vijftal fases, dat tijdens een project wordt doorlopen, te weten: Define, Measure, Analyze, Improve en Control. Binnen deze DMAIC-cyclus moeten de beslissingen met feiten onderbouwd worden en speelt statistiek een belangrijke rol. Six Sigma omvat echter veel meer. DMAIC is, zou je kunnen zeggen, de Six Sigma-aanpak voor procesverbetering.

 

Design for Lean Six Sigma

Voor het ontwerpen van nieuwe producten en processen, en voor het herontwerp van bestaande, is Design for Lean Six Sigma (DfLSS) een methode. Design for Lean Six Sigma is de integratie van Lean principes in een methodiek (afgeleid van de methodologie Lean Six Sigma) om processen te ontwerpen, afgeleid van de Six Sigma gedachte. Kort gezegd omvat deze gedachte het besteden van aandacht tijdens het ontwerp aan zowel klantgerichtheid, als aan het realiseren van lage kosten, hoge kwaliteit en korte doorlooptijd.

 

Binnen DfLSS is een stappenplan met verschillende tools aanwezig, waarbij zeer radicale inventies en creativiteit standaard worden meegenomen in het ontwerp van een proces. DfLSS wordt gebruikt voor marktverstorende product/dienst- of procesinnovaties of voor het herontwerpen van een standaard ontwerp. DMADV (Define, Measure, Analyze, Design en Verify) en (D)IDOV ((Define), Identify, Design, Optimize en Verify of Validate) zijn de meest gebruikte stappenplannen voor het ontwerpen van processen en komen het meest overeen met de Lean Six Sigma gedachte. Doordat DfLSS wereldwijd nog niet gestandaardiseerd is, zijn er vele varianten te vinden van het stappenplan.

 

Black en Green Belt

In zijn klassieke vorm kent Six Sigma een specifieke organisatie met onder andere Black en Green Belts. De Black Belts zijn de trekkers van de verschillende projecten. Iemand die is getraind in een proefondervindelijke werkwijze, statistiek en data-analyse. Dit kan een fulltime functie zijn (in grote bedrijven). De Green Belts zijn mensen met voldoende kennis van Six Sigma, om te participeren in Six Sigma projecten, zij ondersteunen de Black Belt.

 

Agenda:

 

Lees ook:

 

Reageer op dit artikel