artikel

Lean is een veranderstrategie en geen toolbox

Supply chain

Lean-trajecten bloeden nogal eens dood, na een aanvankelijk ambitieuze start. Wat moet het management doen om lean levend te houden? De VLM kiemgroep ‘lean II’ heeft dit onderzocht in het recent verschenen rapport over verandering van de mind-set in lean-transformatietrajecten. Eric Joustra is initiatiefnemer en trekker van de kiemgroep.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 19 januari 2007.

Waarom is deze kiemgroep gestart?

“Het blijkt in de praktijk makkelijker om een lean-traject te starten dan om vol te houden. Dat was reden om te onderzoeken wat het management kan doen om het lean-traject levend te houden.”

      

Waardoor stranden zo veel lean-trajecten?

“Vaak door een te technocratische insteek. De focus van het lean-traject ligt dan te veel op de toepassing van de methoden en technieken uit de ruim gevulde lean-toolbox. Een gedegen inhoudelijke kennis van de lean methoden en technieken is noodzakelijk, maar niet voldoende.”

       

Hoe moet het dan wel?

“Het begint met het besef dat lean een veranderstrategie is en geen toolbox. Het bedrijf moet bewust werken aan verandering en borging van de mind-set, bij iedereen in de organisatie. Het rapport van de kiemgroep geeft aan welke negen randvoorwaarden daartoe moeten zijn ingevuld, via 57 mogelijke inter- venties.”

       

Hoe is de kiemgroep te werk gegaan?

“Na een oproep onder VLM-leden hadden we al snel een groep bij elkaar van twaalf personen van zeer verschillende pluimage. Al onze goede en slechte ervaringen hebben we in brainstorm-sessies verzameld en vervolgens gecategoriseerd. Daarna hebben we gekeken naar theorieën over cultuurverandering. Tenslotte hebben we het zo tot stand gekomen interventiemodel getoetst aan de ervaringen van twee bedrijven die al flink op weg zijn in de lean-reis: Scania en Floor Trailers.”

        

Voor wie is het rapport interessant?

“De concrete aanwijzingen in het rapport helpen bedrijven zich goed voor te bereiden op een lean-traject. De bedrijven die al enige tijd bezig zij, kunnen het interventiemodel in het rapport als checklist gebruiken en krijgen ideeën aangereikt om het lean-traject te revitaliseren.”

     

Kader bij artikel:

ERIC JOUSTRA (47)

Functie: principal consultant bij PA Consulting Group. Tevens docent in lean-trainingen

Opleiding: Technische Universiteit Delft, Werktuigbouwkunde

Werkervaring: Philips Licht, KPMG, Vanenburg Group, PA Consulting Group

Hobby’s: auto’s (Triumph TR6)

Reageer op dit artikel