artikel

Philips halveert distributiekosten met six sigma

Supply chain

Philips halveert distributiekosten met six sigma
Philips Lighting Distribution verbetert supply chain door Six Sigma en Lean

Door lean en six sigma gezamenlijk in te zetten in een supply chain verbetertraject, slaagde Philips Lighting Distribution erin de kosten met 50 procent en de lead times met 65 procent te verbeteren. Alvast een voorproefje over het project, meer details zijn te beluisteren tijdens het six sigma management seminar op 7 mei aanstaande.

Door lean en six sigma gezamenlijk in te zetten in een supply chain verbetertraject, slaagde Philips Lighting Distribution erin de kosten met 50 procent en de lead times met 65 procent te verbeteren. Alvast een voorproefje over het project, meer details zijn te beluisteren tijdens het six sigma management seminar op 7 mei aanstaande.

Projectgegevens
Bedrijfsnaam: Philips Lighting Distribution   Leverancier/dienstverlener: PWC / S&V Management Consultants
Plaats: Eindhoven  
Branche: overige industrie   Bedrijfsgrootte: groot: 400 of meer werknemers
Bedrijfstype: Productie   Datum ingebruikname: 01-05-2007
Productnaam: Lean en Six Sigma  

De voornaamste doorbraak van dit project was de eliminatie van niet-waarde toevoegende activiteiten in de supply chain. Het project resulteerde in 50 procent reductie van supply chain kosten en 65 procent reductie in supply chain lead times. Door six sigma instrumenten te gebruiken, kon het projectteam tevens de variatie in lead times terugbrengen.

 

SAP

Een tweede belangrijk winstpunt was de introductie van een nieuwe dienst binnen het Philips Lighting Distribution (PLD) -netwerk: supply chain traceability op batchniveau. De implementatie van SAP Handling Unit Management verzekert volledige forward en backward traceability in de integrale supply chain.

 

Het project toont aan dat lean en six sigma elkaar versterken als ze samen in de supply chain worden toegepast. Door de gestructureerde en op feiten gebaseerde probleemoplossende benadering van six sigma te combineren met de sterke analyse van de waardeketen van lean, slaagde het projectteam erin om een verbetering te realiseren en bestendigen in de supply chain van Philips Lighting.

 

Achtergrond

Als gevolg van voortdurende veranderingen in lichttechnologie gaat ook Philips Lighting in de toekomst opereren in nieuwe, dynamische markten. De klanteisen zijn anders dan in de traditionele markten. Dat betekent dat ook de eisen die aan de supply chain worden gesteld anders zijn. Het doel van het project was om de suppy chain voor een nieuw lichtproduct te optimaliseren in termen van leveringskosten en lead times en om forward en backward batch traceability te garanderen. Deze doelstellingen zijn vertaald in primaire en secondaire doelen.

 

De primaire doelstelling van het project was het optimaliseren van de supply chain vanaf de productie tot en met levering aan de klant:

–         40% reductie in supply chain lead time

–         40% reductie in supply chain kosten

–         40% reductie in producthandling.

De secundaire doelstelling was het implementeren van SAP Handling Unit Management om forward en backward batch traceability te garanderen.

 

Projectbenadering

Bij dit project werd de MEDIC-benadering gebruikt, de six sigma-methode die binnen Philips gebruikt wordt. Als eerste stap in deze benadering is de supply chain in kaart gebracht en de performance gemeten van de processen zoals ze op dat moment waren. De voornaamste verbeterpunten zijn vervolgens in een gedetailleerde analyse  geïdentificeerd en gevalideerd. Daarbij werd gebruik gemaakt van het Supply Chain Operations Reference (SCOR)-model dat het proces visueel inzichtelijk maakt, gevolgd door een Value Stream Mapping-analyse die duidelijk de voornaamste bottlenecks en verbetermogelijkheden blootlegde in de oorspronkelijke situatie. Om deze bottlenecks op te lossen, zijn drie alternatieve scenario’s ontwikkeld en gepresenteerd aan het management. Het scenario waar de voorkeur naar uitging, is vervolgens in meer detail uitgewerkt en geïmplementeerd door het projectteam. Het finale ontwerp bestond uit twee hoofdbestanddelen:

  1. Redesign van de supply chain waarbij alle niet-waarde toevoegende activiteiten zijn geëlimineerd.
  2. Implementatie van de forward en backward traceability functionaliteit in SAP.

Om te garanderen dat de geïmplementeerde verbeteringen ook worden verankerd in de organisatie, is daarnaast een communicatieplan en een controleplan opgesteld.

 

PLD handelt alle fysieke distributie-activiteiten van Philips Lighting af, vanaf de productie in de fabrieken tot en met de eindklanten. De diensten worden geleverd door interne middelen (mensen of productiemiddelen) of door externe subcontractors. In beide gevallen ligt de eindverantwoordelijkheid bij PLD. Binnen de PLD-organisatie zijn een aantal Black Belts opgesteld om de processen in het bedrijf te verbeteren, waarbij een klantgerichte focus en op feiten gebaseerde beslissingen centraal staan. Zij zijn getraind als ‘team & change leader’, zijn uitgerust met de juiste methodologieën en toolsets en zijn dedicated op dit project ingezet.

 

Op maandag 7 mei 2007 zullen tijdens het seminar six sigma de verschillende aspecten van het project verder worden toegelicht door Dennis van den Beucken, Black Belt bij Philips Lighting Distribution. Het management seminar georganiseerd door S&V Management Consultants en Logistiek.nl heeft als titel “Six sigma applied to supply chain management”. Verschillende bedrijven zullen toelichten hoe zij lean en six sigma hebben toegepast.

 

Voor meer informatie verwijzen wij naar de agenda  op deze site of naar site van S&V Management Consultants.

 

Lees ook:

Reageer op dit artikel