nieuws

6 miljoen euro voor nieuw logistiek kenniscentrum in Breda

Sociale innovatie 3451

6 miljoen euro voor nieuw logistiek kenniscentrum in Breda
Van links naar rechts op de foto: Nico van Os, lid College van Bestuur NHTV Internationaal hoger onderwijs, als vertegenwoordiger van een viertal kennisinstellingen, Jack Zagers, directeur Otentic Logistics, als representant van het logistieke bedrijfsleven in West-Brabant, Miriam Haagh, wethouder Onderwijs gemeente Breda en Bert Pauli, Gedeputeerde Economie en Internationalisering Provincie Noord-Brabant. -

De provincie Brabant krijgt een nieuw logistiek kenniscentrum: de Logistics Community Brabant (LCB). Voor realisatie van het LCB, dat vanochtend in Breda werd gepresenteerd, komt een bedrag vrij van 6 miljoen euro. Het centrum is vooral bedoeld voor logistieke mkb’ers die, met hulp van kennisinstellingen en het onderwijs, hun bedrijfsvoering willen moderniseren.

De uitvalsbasis van dit kenniscentrum, dat voor het eind van dit jaar operationeel moet zijn, wordt de campus van de NHTV in Breda. Deze hogeschool, de Nederlandse Defensie Academie, de Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit van Tilburg hebben zich verenigd in LCB. Ook het TKI Dinalog in Breda is nauw betrokken bij dit initiatief.

Zoeken naar netwerkpartners

Ongeveer 10 mensen zullen vanuit het kenniscentrum op dagelijkse basis aan de gang gaan met de verdere opbouw van het kenniscentrum en het betrekken van de juiste netwerkpartners. De aanpak van het kennisplatform is vastgelegd in een uitgebreid werkplan voor de periode 2018-2025.

Onvoldoende kennis en kapitaal bij mkb’ers

Volgens de initiatiefnemers bestaat er bij logistieke mkb’ers in Brabant behoefte aan een kennisplatform aangezien deze bedrijven beschikken over onvoldoende kennis en kapitaal om slim in te spelen op nieuwe trends en ontwikkelingen als digitalisering, duurzaamheid, cyberveiligheid en complexer wordende toeleveringsketens.

Beter aansluiting studenten op logistieke arbeidsmarkt

LCB, zo werd vanochtend duidelijk tijdens de lancering, gaat deze mkb-bedrijven ondersteunen met kennisdeling, onderzoek, bijscholing, training en praktische oplossingen. Omgekeerd moet het nauwe contact met bedrijven het onderwijs en onderzoek in Brabant verbeteren en zorgen voor een betere aansluiting van studenten op de logistieke arbeidsmarkt.

‘Logistieke sector kan profiteren’

Volgens Miriam Haagh, wethouder Onderwijs in Breda versterkt dit netwerk alle samenwerkende partijen. “De logistieke sector kan innoveren en direct profiteren van actuele kennis. Anderzijds betekent het een enorme impuls voor het Bredase onderwijsveld door deze samenwerking tussen de verschillende regionale kennisinstellingen en bedrijfsleven.”

‘Dit initiatief heeft kans van slagen’

In het verleden zijn in Brabant al vaker pogingen gedaan voor soortgelijke initiatieven voor de sector. Brabants gedeputeerde Bert Pauli zegt in een reactie hierop tegen dagblad BN De Stem dat dit plan wel kans van slagen heeft. “Dinalog richt zich voornamelijk op wetenschappelijk onderzoek voor grote bedrijven en was misschien zijn tijd te ver vooruit. Het gaat hier juist om het midden- en kleinbedrijf, dat zij een plek hebben waar ze terecht kunnen met logistieke vraagstukken.”

Reageer op dit artikel