Uitzendsector investeert weer logistieke opleidingen

De uitzendmarkt lijkt weer te investeren in opleidingen voor uitzendkrachten. BLOM Opleidingen ziet voor de derde achtereenvolgende maand een stijging in het aantal inschrijvingen door uitzendbureaus.