Rotra optimaliseert haar dienstverlening met rechtstreekse vertrekken Baltische Staten

Rotra heeft haar netwerk verder geoptimaliseerd. Voortaan biedt Rotra meerdere rechtstreekse vertrekken per week aan naar de Baltische Staten. Het vaste vertrek is op vrijdag wat inhoudt dat op maandag de hoofdsteden in de Baltische Staten (Vilnius, Riga, Tallinn) beleverd worden.