Realtime Statusboard van Trimble geeft Farm Trans meer inzicht voor een beter en sneller resultaat in fleetmanagement

Farm Trans loopt al jaren voorop als het gaat om transportautomatisering. Om de efficiëntie van zijn vloot naar een nog hoger niveau te tillen, investeerde het transportbedrijf in het Realtime Statusboard van Trimble Transport & Logistics. Op een groot scherm centraal op de planningsafdeling zijn de voor Farm Trans belangrijkste parameters in één oogopslag voor iedereen beschikbaar. "We staan al vrij ver in de automatisering van onze activiteiten, maar toch ontbrak het ons nog aan voldoende inzicht in de actuele stand van zaken van onze vloot. Met het Realtime Statusboard worden de belangrijkste KPI's (Key Performance Indicators) voortdurend gemonitord. Zo kunnen we nog sneller op de bal spelen", licht Theo Bos, directeur van Farm Trans, zijn investering toe.