nieuws

Meten en weten; transport onder de juiste condities

Logistieke dienstverlening 917

Een van de grootste nachtmerries voor vervoerders: u vervoert levensmiddelen of medicatie naar een verzorgingstehuis en bij de ontvangstcontrole wordt een deel van de producten afgekeurd. De oorzaak is dat de vervoerscondities niet volledig voldeden aan de gestelde eisen. Daarom wordt het zekere voor het onzekere genomen en worden de producten afgekeurd. GPS-Buddy biedt een geïntegreerde fleetmanagement-oplossing.

Meten en weten; transport onder de juiste condities

Voor u als ondernemer betekent de afkeur een grote kostenpost en hoge boetes indien blijkt dat niet is voldaan aan de HACCP richtlijnen (Hazard Analysis and Critical Control Points), oftewel een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen.

Kosten die u kunt voorkomen door tijdens het transport de vervoerscondities nauwlettend te monitoren om in te kunnen grijpen als dat nodig is. Zo wordt voorkomen dat een hele afdeling met toch al kwetsbare personen een voedselvergiftiging oploopt of erger.

Totaaloverzicht

‘Meten is weten’ is een citaat dat veel wordt gebruikt en dat vaak aan Nobelprijswinnaar Kamerlingh Onnes wordt toegeschreven. De exacte quote is echter ‘door meten tot weten’, en dat is precies wat bij het transport van voedingsmiddelen en medicatie doorslaggevend is. GPS-Buddy biedt binnen haar beheerplatform de mogelijkheid om alle informatie met betrekking tot de voertuigen, vervoerscondities en activiteiten inzichtelijk te maken en waarschuwingen te genereren zodat er snel gehandeld kan worden.

Daarnaast kan worden aangegeven wat de mogelijke oorzaak en de correctieve maatregel was die ten tijde van het incident is genomen. Dat betekent niet alleen meten en weten, maar ook interpreteren en acteren.

Temperatuurregistratie is cruciaal

Als u als vervoerder betrokken bent bij het geconditioneerd transport van levensmiddelen dat weet u als geen ander dat een gesloten keten cruciaal is. In alle stadia, van productie, verzendklaar maken, laden, tot aflevering bij de klant, moet de temperatuur van de producten worden bewaakt.

Door meten tot weten; dat is precies wat bij transport van voedingsmiddelen en medicatie doorslaggevend is

Wijkt deze af van de vooraf ingestelde grenswaarden, dan zal er moeten worden ingegrepen om hoge boetes te voorkomen. De oorzaak van die afwijking kan heel divers zijn. Zo kan deze bijvoorbeeld liggen bij een verkeerde indeling van de koelsegmenten tijdens het laden, maar ook bij een chauffeur die de deuren met grote regelmaat of te lang opent.

Uiteraard kan er dan ook nog sprake zijn van een technisch probleem. Door die oorzaak en de corrigerende maatregel te registreren kunnen deze incidenten in de toekomst worden verminderd of voorkomen. Hoe meer partijen of systemen betrokken zijn bij het meten en registreren van de temperatuur, hoe groter de kans op onregelmatigheden, miscommunicatie of fouten.

Het is daarom goed om te weten dat er oplossingen zijn die een aantal stadia in deze coldchain integreren en deze informatie binnen een beheerplatform inzichtelijk maken voor de betrokken partijen. GPS-Buddy kan bijvoorbeeld binnen haar beheerplatform, dat in de basis bedoeld is voor fleetmanagement en asset tracking, ook informatie als tachograafdata en de vervoerstemperatuur inzichtelijk maken.

Gesloten keten

Tegenwoordig is het zelfs mogelijk om, als er temperatuursensoren in het distributiecentrum hangen, deze uit te lezen en deze gegevens binnen hetzelfde beheerplatform op te slaan. In feite wordt met deze integratie de keten met een schakel ingekort en een zwakke plek in het hele registratieproces geëlimineerd. Binnen deze oplossing wordt de temperatuur van de producten voorafgaand en tijdens het transport op diverse manieren toegankelijk gemaakt voor de betrokken partijen.

Zelfs voor de eindklant die aan het eind van de keten de uiteindelijke ontvangstcontrole uitvoert is een gedetailleerde rapportage met de vervoerscondities voorhanden. Zo wordt de hele keten gesloten en wordt ook tijdens het transport voldaan aan de HACCP.

Informatie binnen handbereik

Voor u als vervoerder betekent een geïntegreerde fleetmanagement oplossing dat alle informatie betreffende voertuigen, vervoerscondities, gereden routes, planning en rapportages binnen een platform toegankelijk is.

Zo heeft u snel en efficiënt alle noodzakelijke informatie binnen handbereik om ook aan de steeds strengere eisen voor transport van levensmiddelen en medicatie te voldoen.

Dit artikel is gesponsord door GPS-Buddy

Reageer op dit artikel