nieuws

Het binden van talent is de grootste uitdaging

Logistieke dienstverlening 23

Het tekort aan logistiek professionals is al lange tijd bijzonder hoog, zo blijkt uit onderzoek. Als werven van nieuw toptalent moeilijk is, komt de nadruk te liggen op het behouden van talenten. Biedt u ze voldoende doorgroeimogelijkheden door ze op te leiden voor een rol als toekomstig manager?

Het binden van talent is de grootste uitdaging

Sponsored content door NHTV Executive Education

Het behouden van (goed) personeel is in de logistieke sector een enorme uitdaging. Het is bekend dat jonge medewerkers relatief snel van baan wisselen als ze elders meer kunnen verdienen of als ze harder kunnen doorgroeien. Dit is natuurlijk ook de tijdgeest: Medewerkers die meer dan 20 jaar voor dezelfde baas werken worden steeds schaarser. De flexibilisering wordt steeds groter, zowel aan de kant van werkgever als aan de kant van werknemers.

Het binden en behouden van goed personeel is voor veel werkgevers een lastig dilemma. Enerzijds ligt er bij de werkgever vaak een behoefte om te investeren in de talenten (met potentie). Anderzijds wil je daar als werkgever ook iets voor terug: commitment. Ik welke mate wil en kan je een medewerker ‘verplichten’ te blijven als er (door de werkgever) geïnvesteerd wordt in een opleiding. Afspraken over het terugbetalen van de opleiding bij uitdiensttreding binnen een bepaalde tijd vormt vaak de oplossing.

Het staat buiten kijf dat het opleiden van young professionals erg belangrijk is voor een organisatie. Het vormt de basis voor de ontwikkeling van de organisatie. De young professionals zijn immers de managers van morgen. Het groeien van de organisatie is voor een groot deel afhankelijk van het kunnen anticiperen op de trends en ontwikkelingen – denk aan digitalisering en robotisering – van morgen.

De manager van morgen is zodoende voor een belangrijk deel niet inhoudelijk gedreven. Natuurlijk is de kennis van de inhoud belangrijk, maar steeds meer draait het om het gemotiveerd kunnen houden van een team maar ook om het kunnen veranderen als organisatie. Die complexe wisselwerking moet de manager van morgen in de vingers hebben, of beter gezegd krijgen. Want veel van deze skills zijn goed te trainen.

De vertaalslag van de impact van trends en ontwikkelingen naar uw dienstverlening en orgaisatie is de rode draad door het opleidingsprogramma voor young professionals (tot 8 jaar ervaring) in Supply Chain Management.

Meer informatie over het programma vind je hier

Reageer op dit artikel