nieuws

ICT-trends in logistiek Nederland

Logistieke dienstverlening 150

Hoe verhoudt uw bedrijf zich tot anderen in de logistieke sector, als het gaat om innovatie en technologie? Hoort uw bedrijf bij de achterblijvers en de conservatievelingen? Of hoort u bij de vooruit-strevers en vernieuwers? Motion10 voerde een onderzoek uit onder bedrijven in de logistieke sector, dat u in staat stelt uw bedrijf met andere organisaties te vergelijken. En om meer inzicht te krijgen in de visie op IT in uw werkveld. De opzet van het onderzoek en de belangrijkste uitkomsten, op een rijtje.

ICT-trends in logistiek Nederland
Hamburg Cargo terminal on a nice evening.

Sponsored content door Motion10

De wereld van de transport en logistiek verandert snel. Wensen en behoeften van klanten en ketenpartners ontwikkelen zich net zo snel als de technologie die men gebruikt. Tarieven staan onder druk en de sector wordt geconfronteerd met oplopende kosten. Tegelijkertijd kijkt men met veel interesse naar innovaties zoals platooning, apps voor track-and-trace en binnen enkele jaren wellicht de komst van zelfrijdende trucks.

Motion10 voerde een onderzoek uit om beter in kaart te krijgen hoe de mensen die in uw sector werkzaam zijn kijken naar innovatie en de uitdagingen die technologie kan helpen overkomen. Wat zijn volgens uw concurrenten en collega’s de belangrijkste veranderingen, hoe gaan logistieke bedrijven daarmee om en wat heeft voor hen prioriteit? Een uitgebreid verslag van het onderzoek vindt u in het rapport “ICT trends transport en logistiek 2016/2017”. We bieden in dat rapport tevens advies over hoe de digitale transformatie in deze branche met behulp van slim toegepaste IT-oplossingen gerealiseerd kan worden.

Het onderzoek: methode

Het benchmarkonderzoek werd uitgevoerd onder bedrijven in de sector transport en logistiek in Nederland. Het onderzoek werd gebaseerd op desk research en verder ingevuld met enquêtes en interviews met vooral IT-managers van grotere logistieke organisaties.

Onze vragen:

  • Hoe gaan logistieke bedrijven om met de ontwikkelingen die spelen in de sector?
  • Hoe trachten logistieke- en transportbedrijven te blijven voldoen aan de eisen van klanten op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid?

Onze vragen richtten zich op de prioriteit van businessthema’s en
IT-thema’s, en de houding ten opzichte van de cloud en business-intelligence oplossingen.

De belangrijkste uitkomsten

Het blijken voornamelijk de veranderende eisen en verwachtingen van de klant en de leverancier te zijn die zorgen voor een behoefte aan ontwikkeling of innovatie binnen de ondervraagde
logistieke bedrijven. Respondenten gaven aan dat externe klant- en/of leveranciersportalen een belangrijk IT-thema zijn binnen hun organisatie. 60,38% van de respondenten gaf hierbij ook aan
dat “informatieverschaffing en samenwerking met klanten” de belangrijkste drijfveer is om van portalen gebruik te maken.

 

Bemachtig het rapport
Lees de volledige resultaten,  onze belangrijkste aanbevelingen voor het effectiever inzetten van moderne digitale mogelijkheden.
Download het rapport

 

Een meerderheid (58,18%) van de ondervraagde bedrijven maakt gebruik van cloud technologie, zij het voor een minderheid van hun applicaties. De echte toegevoegde waarde van de cloud lijkt
nog niet helder voor veel logistieke organisaties. Business Intelligence en Analytics worden als tweede prioriteit genoemd, en daarbij gaf 44,23% van de respondenten de voorkeur aan een
BI-oplossing die on-premise draait.

Conclusies en aanbevelingen

De sector transport en logistiek lijkt volgens ons in te zien dat de uitdagingen die er bestaan juist kansen kunnen worden met het slim inzetten van de juiste digitale tools. We zien echter vele mogelijkheden om cloud technologie, systeemintegratie, portalen en Data & Analytics veel slimmer en winstgevender in te zetten. Namelijk door een flexibel dataplatform in te richten, dat ervoor zorgt dat u snel nieuwe toepassingen kunt ontwikkelen of aansluiten. En dat er tegelijkertijd voor zorgt dat uw applicatielandschap efficiënt ingericht is, kostenefficiënt is en dat bestaande systemen en brondata in tact blijven.

Reageer op dit artikel