nieuws

TLN blij met betere EU transportregels

Logistieke dienstverlening 1437

TLN blij met betere EU transportregels
Europa

De Europese Commissie presenteert woensdag 31 mei 2017 het nieuw pakket aan maatregelen dat de Europese transportsector eerlijker en socialer moet maken. De maatregelen gaan over een gelijker speelveld tussen vervoerders in de EU en eerlijke arbeidsomstandigheden voor chauffeurs te bevorderen. TLN juicht deze stap toe.

In de nieuwe transportregels is wetgeving opgenomen ten aanzien van toegang tot de markt voor buitenlandse bedrijven, een voorstel tot een gemeenschappelijk tolsysteem om wildgroei aan systemen tegen te gaan, en een voorstel om rij- en rusttijden te herzien en handhaving van bestaande wetgeving te bevorderen.

 

Zelfde loon voor truckers ander EU land

 

Transport en Logistiek Nederland roept al langere tijd op tot regelgeving die duidelijk is, betere handhavingsmogelijkheden geeft en leidt tot een eerlijk speelveld in Europa. “We strijden als TLN al jaren voor eenduidige, heldere regels in dit complexe dossier. In 2016 presenteerden we het actieplan ‘13 actiepunten voor een gelijk speelveld in Europa‘, waarin TLN concrete beleidsmaatregelen voorstelde om de wildgroei aan nationale regelingen tegen te gaan. Tegelijkertijd willen we de Europese Commissie complimenteren met het lef om in dit dynamische Europa dit dossier op te pakken”, aldus TLN voorzitter Arthur van Dijk.

Lappendeken van regels per land

Een van de grote obstakels voor een goede werking van de interne Europese markt is volgens TLN de enorme lappendeken van regels per land, waarbij de ‘ieder voor zich’ mentaliteit niet wordt geschuwd. Dit is volgens de branchevereniging niet bevorderlijk  voor een sterke interne markt. Voorbeeld hiervan is de wirwar van minimumloonregelingen in Europa. TLN is hier niet op tegen, maar heeft wel last van het feit dat ieder land zijn eigen systeem opzet. TLN wil inzetten op broodnodige duidelijkheid over wat nu wel en niet is toegestaan in de EU en op het uitbannen van de interpretatieverschillen tussen lidstaten.

Eerlijke concurrentie

Ten aanzien van cabotage (binnenlands vervoer door een buitenlands bedrijf) is het voor TLN van belang een juiste balans te vinden in de EU. In de kern moet de binnenland vervoerder eerlijk kunnen blijven concurreren op de binnenlandse markt en de internationale vervoerder op de grensoverschrijdende markt. Arthur van Dijk geeft aan: “80 % van het vervoer door Nederlandse bedrijven vindt plaats in een straal van 300 kilometer rondom Utrecht. De Nederlandse internationale vervoerder is daar sterk in geworden. Bedrijven hebben zelfs grote moeite om überhaupt chauffeurs te vinden, we komen jaarlijks ruim 2.000 chauffeurs te kort.”

Lokaal loon

Buitenlandse bedrijven kunnen uiteraard in Nederland vervoeren, maar wel tegen Nederlandse arbeidsvoorwaarden. Voor de internationale markt betekent dit dat detachering (loon conform lokale voorwaarden) soms nodig is om verdere scheefgroei te voorkomen. Maar we moeten ook niet doorslaan en detachering op ál het internationaal vervoer vanaf dag 1 toe te passen, is de mening van TLN. Tenslotte is nationaal vervoer wezenlijk anders dan internationaal vervoer en TLN wil dan ook dat Brussel in haar voorstellen daar straks ook rekening mee houdt en niet dezelfde set regels wil toepassen op zowel nationaal als internationaal vervoer.

Lees ook: Transportsector meldt fors tekort aan veilige parkeerplaatsen in Europa

Reageer op dit artikel