nieuws

Nederlandse transportsector iets somberder over economie

Logistieke dienstverlening 1598

Nederlandse transportsector iets somberder over economie

De afgelopen maanden zijn transportondernemers wat minder positief ondank dat de wereldeconomie dit jaar en in 2018 aantrekt. De afname van het sentiment over het aantal orders valt deels terug te voeren op de toegenomen onzekerheid, met name in het buitenland. Een harde Brexit, het Trumpbeleid en de beleidsonzekerheid in de EU dragen daar aan bij, blijkt uit het jongste sectorrapport van ABN Amro.

De stemming onder ondernemers in de verschillende branches in de transportsector is wisselend volgens de economen van ABN Amro. Ondernemers in de zee- en kustvaart zijn negatief gestemd over de bedrijvigheid in hun sector, de prijzen die ze kunnen vragen, hun personeelssterkte en het verwachte economische klimaat.

Overcapaciteit zee- en binnenvaart

Binnenvaartschippers zijn ook relatief negatief gestemd, maar zijn wel wat positiever over hun personeelssterkte. Dit past bij de lange periode van overcapaciteit waar deze branches zich in bevinden.

Sentiment opslagsector positiever

Ondernemers in het Nederlandse goederenvervoer over de weg zijn – en dat is een trend van de afgelopen jaren – daarentegen nog altijd positief gestemd over de prijzen die ze kunnen vragen en hun personeelssterkte, maar zijn wat negatiever over de bedrijvigheid en het economische klimaat. Het sentiment van ondernemers actief in de opslag is in het eerste kwartaal van 2017 wat verbeterd.

Ldv’ers negatief over bedrijvigheid

Ook logistiek dienstverleners zijn positiever, behalve over de verwachte bedrijvigheid. Dit wordt mede gevoed doordat de omzet van dienstverleners met 1,9 procent daalde het afgelopen jaar. Dit kwam doordat vooral de logistiek dienstverleners voor de scheepvaart het moeilijk hadden.

Tarieven wegtransport in de lift

De omzet van wegvervoerders daarentegen steeg het afgelopen jaar met 2,7 procent. De uitgangspunten voor dit jaar zijn eveneens positief. Dit is te zien aan de tarieven die wegvervoerders kunnen vragen. Die stegen in het eerste kwartaal van dit jaar met 1,7 procent tegen over dezelfde kwartalen in voorgaande jaren.

Groei transport droge bulk

Vooral de tarieven voor het binnenlands tankvervoer (+2 procent) en het vervoer van droge bulk (+1,6 procent) stegen volgens het sectorrapport van ABN Amro (download pdf). Droge bulk is onder andere bouwmateriaal, wat veel meer vervoerd wordt door de stijgende bouwproductie.

Daling dieselprijs

Ook de tarieven voor koeltransport (+1,5 procent) en containervervoer (+0,4 procent) stegen. De dieselprijs is in de eerste 4 maanden van dit jaar met 3,5 procent gedaald, wat – zo is de verwachting van de bankeconomen – op termijn positief kan zijn voor de marges van wegvervoerders.  Eveneens positief is de stemming in de luchtvracht. Schiphol verwerkte vorig jaar een record van 1,7 miljoen ton vracht, 2,5 procent meer dan een jaar eerder. De luchthaven groeide daarmee dubbel zo hard als de wereldhandel, die een plus van 1,3 procent liet zien. In het eerste kwartaal van dit jaar kwam de volumegroei zelfs op 8 procent uit in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Aantal vacatures stijgt

Het aantal banen in de transportsector steeg in 2016 met 0,8 procent naar 366.000 banen. Wel ligt het aantal banen volgens het ABN Amro-sectorrapport nog ver onder het langetermijngemiddelde. Naar verwachting zal het aantal banen verder blijven stijgen, want er stonden in het eerste kwartaal van 2017 inmiddels 7.500 vacatures open. Een jaar eerder waren dit er nog 5.300.

Transportprijzen in Europa onderuit

Het relatief positieve sentiment van de Nederlandse wegvervoerders wijkt overigens sterk af met de vandaag verschenen vandaag verschenen Transport Market Monitor (TMM) van Transporeon en Capgemini Consulting. Volgens deze transportmarktmonitor daalden de transportprijzen in Europa met 9 procent in het eerste kwartaal van dit jaar in vergelijking tot het vierde kwartaal van 2016. Voor wegvervoerders was het daarmee een slecht begin van 2017, aldus de TMM-rapportage.

Dieselprijzen stijgen juist weer

Ook over de (Europese) dieselprijzen schetst de TMM een minder rooskleurig beeld dan ABN Amro in zijn sectorrapport. De dieselindex steeg voor het vierde kwartaal op rij, naar een index van 8.8. Dat is volgens Transporeon en Capgemini Consulting 10 procent hoger dan het vierde kwartaal van vorig jaar. “Hoewel de brandstofprijzen stijgen, zijn de transportprijzen alleen maar verder gedaald in de eerste maanden van het jaar. Het feit dat de capaciteit daarnaast niet volledig werd benut in deze periode, is een indicatie van de zware competitieve druk in de industrie”, verklaart Peter Förster, managing director bij Transporeon.

Reageer op dit artikel