nieuws

Van den Bosch wint hoger beroep van FNV

Logistieke dienstverlening 3483

Van den Bosch wint hoger beroep van FNV

Logistieke dienstverlener Van den Bosch hoeft Hongaarse chauffeurs geen Nederlands loon te betalen. De Nederlandse arbeidsvoorwaarden in de zaak Van den Bosch gelden niet voor buitenlandse chauffeurs.

Dat is de uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch. Het gerechtshof heeft dinsdag 2 mei uitspraak gedaan in de rechtszaken die vakbond FNV en een aantal Hongaarse chauffeurs hadden aangespannen tegen Van den Bosch Transporten en zusterondernemingen.

Het hof komt tot de conclusie dat Nederlandse arbeidsvoorwaarden in deze zaken niet gelden voor buitenlandse chauffeurs in dienst van een buitenlands transportbedrijf, dat in opdracht van een Nederlands transportbedrijf internationaal vervoer verzorgt.

Eerder werd Van den Bosch Transporten nog veroordeeld tot het betalen van Nederlands loon aan Hongaarse chauffeurs. Dit blijkt nu toch niet te hoeven, volgens de uitspraak van het hof.

Geen postbusfirma’s

Naast het Hongaars transportbedrijf is er ook een Duits transportbedrijf dat behoort tot hetzelfde concern.  Het hof stelt vast dat de buitenlandse ondernemingen waarvoor de buitenlandse chauffeurs werkten, geen postbusfirma’s zijn maar wezenlijke activiteiten verrichten. Verder is niet gebleken dat de betreffende chauffeurs hun arbeid tijdelijk in Nederland verrichtten. Het gaat om transporten die slechts voor een klein deel in Nederland plaatsvonden en voor het overgrote deel in het buitenland.

Detacheringsrichtlijn

Om die reden vindt het hof dat de Europese Detacheringsrichtlijn hierop niet van toepassing is. Deze richtlijn beoogt onder meer om aan werknemers die tijdelijk in een land van de Europese Unie werken de arbeidsvoorwaarden van dat land toe te kennen, als die gunstiger zijn dan die van het land van herkomst. Volgens het hof heeft de charterbepaling tot doel de bescherming die de Detacheringsrichtlijn geeft, te bevorderen. Die charterbepaling schept op zichzelf geen verplichting voor het Nederlandse transportbedrijf als de Detacheringsrichtlijn niet van toepassing is. Daarom kan FNV in deze zaak geen beroep doen op naleving van de charterbepaling, aldus het hof.

Algemeen directeur Rico Daandels van Van den Bosch Transporten is blij met deze uitspraak. “De toepasbaarheid van de Detacheringsrichtlijn binnen het internationale transport is al jaren onderwerp van discussie. Het feit dat deze juridische procedure zo lang heeft gelopen, benadrukt de complexiteit ervan. De uitspraak van het hof geeft duidelijkheid voor ons als internationaal opererend transportbedrijf en daarmee voor de gehele sector.”

Vertrouwen

Daandels voelt zich gesterkt door het Hof: “In het verleden zijn we door vakbond FNV stelselmatig beschuldigd van uitbuiting en het gebruikmaken van schijnconstructies. De uitspraak van vandaag maakt duidelijk dat hiervan geen sprake is. Het is een bevestiging van de juistheid van ons standpunt en onze bedrijfsvoering met betrekking tot deze complexe materie. Als bedrijf zijn we de afgelopen jaren regelmatig in het nieuws gekomen rondom de lopende rechtszaken. Wij zijn onze medewerkers en onze relaties daarom enorm dankbaar dat zij altijd het volste vertrouwen hebben gehouden in onze onderneming.”

Tweede rechtszaak

In een tweede rechtszaak die er liep tegen Van den Bosch, vorderden de Hongaarse chauffeurs betaling op grond van Nederlandse arbeidsvoorwaarden. Het gaat hier om chauffeurs die werkten bij een Hongaars transportbedrijf dat tot hetzelfde concern behoort als het Nederlandse transportbedrijf. Het hof vindt om dezelfde redenen als in de eerste zaak dat de chauffeurs hun arbeid niet tijdelijk in Nederland verrichtten. De Detacheringsrichtlijn is om die reden niet van toepassing. Nederland is ook niet te beschouwen als hun gewone werkland, zodat ook om die reden geen verplichting bestond om de chauffeurs op basis van Nederlandse arbeidsvoorwaarden te belonen.

Het hof wijst tenslotte beide zaken terug naar de kantonrechter, zodat die een beslissing kan nemen met inachtneming van deze uitspraken van het hof.  De vakbond geeft aan teleurgesteld te zijn, zo is te lezen in een bericht op NOS.nl. Volgens Edwin Atema van FNV is de strijd nog niet gestreden. FNV zou nog kunnen doorprocederen bij de Hoge Raad.

Meerdere rechtszaken

FNV werd eerder in een vergelijkbare zaak met Vos Transport door het hof in het ongelijk gesteld. In een zaak tegen Farmtrans gebeurde het omgekeerde. Er loopt nog een zaak tegen Rotra.

Reageer op dit artikel