nieuws

Miljoenen voor 7 radicale ideeën die de logistiek gaan veranderen

Logistieke dienstverlening 2102

Miljoenen voor 7 radicale ideeën die de logistiek gaan veranderen
Logistiek dienstverleners kunnen niet op hun lauweren rusten. Uber-achtige constructies zien we ontstaan in het goederenvervoer. Partijen van buiten de sector zoals Amazon pakken dit voortvarend op en vormen een bedreiging.

De topsector Logistiek en TNO gaan 7 radicale logistieke ideeën nader onderzoeken. Hiervoor krijgen de onderzoekers miljoenen beschikbaar gesteld.

Voor het onderzoeksprogramma ‘Complexiteit in Transport en Logistiek’ wordt 3,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het geld is afkomstig van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De hoofdtaak van de NWO is het financieren van wetenschappelijk onderzoek aan Nederlandse publieke onderzoeksinstellingen. 7 van 24 aangemelde onderzoeken van het programma ‘Complexiteit in Transport & Logistiek’ worden gefinancierd.

Het doel van het programma ‘Complexiteit in Transport & Logistiek’ is vernieuwend en multidisciplinair onderzoek mogelijk te maken dat leidt tot radicale ideeën voor het logistieke systeem.

De volgende onderzoeksprojecten zijn toegekend:

ADAPTATION

Onverwachte verkeerverstoringen kunnen een significante impact hebben op de tijdigheid van tijd kritische pakketbezorging. Het doel van dit project is om interactieve en adaptieve rittenplanningsmethoden te ontwikkelen die logistiek dienstverleners kunnen helpen om de impact van verkeersverstoringen te minimaliseren op basis van snelle detectie en voorspelmethoden.

Universality and resilience in logistics networks: a mean field approach

In de nabije toekomst zal het logistieke landschap veranderingen ondergaan door technologische ontwikkelingen zoals zelfrijdende auto’s. Het logistieke netwerk zal uitermate robuust en veerkrachtig moeten zijn, om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden. Wij onderzoeken, gebruikmakende van gemiddelde veld benaderingen en keuzegedrag modellering, de evolutie van het transportnetwerk.

Complexity in high-tech manufacturing

Productie van high-tech systemen is een samenwerking tussen tientallen teams van gespecialiseerde ingenieurs in verschillende bedrijven. De productie wordt zo goed mogelijk gecoördineerd middels afspraken over timing van leveringen tussen upstream en downstream teams. Wij bestuderen hoe zulke afspraken gemaakt moeten worden zodat flexibele, robuuste en kosten-effectieve ketens ontstaan.

Complexity Methods for Predictive Synchromodality (Comet-PS)

Synchromodaliteit is een veelbelovend concept om de efficiëntie van ketens van vrachttransport, één van de krachten achter de Nederlandse economie, te verbeteren. In dit project worden methoden ontwikkeld en geëvalueerd voor het optimaal benutten van de mogelijkheden van synchromodaliteit, leidend tot enorme vermindering van kosten en emissies.

Improving the resilience of railway systems

Bij een opeenstapeling van verstoringen kan de operatie van het Nederlandse spoorwegsysteem out-of-control raken. Door dit systeem als een complex systeem te modeleren, kunnen onderliggende interacties blootgelegd worden. Door dat inzicht te gebruiken, zoeken we naar vroegtijdige waarschuwingssignalen en daaruit voortvloeiende verbetermaatregelen om een redelijke dienstverlening overeind te houden.

Trans-SONIC

Het Trans-SONIC project richt zich op het ontwikkelen van technologische en organisatorische oplossingen voor het opzetten van geïntegreerde multimodale transportoplossingen, die noodzakelijk zijn om goederen duurzaam tussen mainports en achterland te vervoeren. Het project bestudeert het effect van nieuwe sensor- en interactietechnologieën en van incentives voor zelforganisatie.

SWARMPORT

In zeehavens worden schepen van aankomst tot vertrek bediend door een groot aantal dienstverleners. Deze keten van diensten is complex vanwege de vele afhankelijkheden en de gevoeligheid voor verstoringen. Wij ontwikkelen kwantitatieve modellen die de havenpartijen helpen om samen de kwaliteit van de dienstverlening in de keten verder te verhogen.

Reageer op dit artikel