nieuws

Summit ketenregie zet digitalisering op scherp

Logistieke dienstverlening 1688

Summit ketenregie zet digitalisering op scherp

De logistieke sector voelt steeds meer de druk van startups die geïnspireerd door Uber en Amazon zich nadrukkelijk gaan roeren op de markt. Over deze en andere ‘disruptive trends’ gingen vervoerders, verladers, experts en marktpartijen met elkaar in de slag tijdens de eerste Summit Ketenregie.

Decor van de summit afgelopen woensdag was het imposante, voormalige KPN-radiozendstation op de Veluwe in Radio Kootwijk. De aftrap van de Summit Ketenregie was in handen van dagvoorzitter Donatello Piras, die tijdens een talkshow prof. Goos Kant (Tilburg University, Ortec), Marc Engel (PwC), Michiel Haarman (NLIP/iShare) en Arno van Ingen (Auping en winnaar van de Nederlandse Logistieke Prijs 2016) aan de tand voelde over disruptive trends en de samenwerking tussen verladers en logistiek dienstverleners.

 

Wat is je core-business?

Kant was daar uitgesproken over. “Dit biedt juist nieuwe kansen om met behulp van andere concepten daar meer gebruik van maken. Vervoerders en verladers moeten goed gaan nadenken wat nu wel en niet hun core-business is en op dat laatste vlak gebruik te gaan maken van startups. Ze zijn aanvullend in plaats van bedreigend en daarom moet je elkaar juist opzoeken.”

Ketenregie talkshow

Digitalisering gaat heel snel

Kant stelde ook dat logistieke bedrijven niet meer om de toenemende digitalisering heen kunnen. “Elk bedrijf wordt een data-driven bedrijf en dat geldt in het bijzonder voor bedrijven in de logistiek om te combineren, te bundelen en te optimaliseren. Dat betekent dat bedrijven moeten investeren en dat gebeurt in zijn algemeenheid onvoldoende om die data goed inzichtelijk te kunnen maken.”

Marc Engel (PwC): “Digitalisering van ketens zorgt ervoor dat logistieke bedrijven steeds meer naar de consument verschuift in plaats van naar de verlader. Dat betekent dat er veel meer verlangd wordt van de logistiek dienstverlener. Digitalisering van de keten gaat daarbinnen een steeds belangrijkere rol spelen. Dat betekent dat logistieke bedrijven volop moeten gaan investeren om de klanten die dat gaan eisen te kunnen bedienen. Goed voorbeeld is de hightech sector.

Ketenregie tafels

Als dat gat te groot worden gaan bedrijven zelf hun logistiek organiseren, omdat zij vinden dat zij hun klanten beter en goedkoper kunnen bedienen. Om die trend het hoofd te bieden is het delen van data cruciaal om uiteindelijk als logistiek dienstverlener meerwaarde te kunnen bieden want nu al is een trend gaande dat startups binnen de logistiek zogenaamde asset-light onderdelen, waar toch een flinke marge op zit, zich gaan toe-eigenen. Dat is een ontwikkeling waar logistiek dienstverleners iets mee moeten doen.”

Ketenregie totaal view1

Uitwisselen over modaliteiten heen

Volgens Arno van Ingen zal de komende jaren de noodzaak tot samenwerking steeds groter worden tussen ketenpartners. “Wij zijn zelf verlader en zitten middenin een keten. Onze rol daarbinnen is dat wij aan leveranciers oplossingen willen bieden waardoor we stromen naar ons toe zijn gaan bundelen.” Auping heeft een speciaal hub ingericht waar leveranciers hun materialen kunnen aanbieden en zo dagelijks aan de productielijn aanleveren; tot die tijd zijn de voorraden in eigendom van de leverancier.

Lees meer over Uberisation

In Logistiek Magazine van november meer aandacht voor zowel Uberisation van de sector als het verhaal van Auping. Bestel hier een proefexemplaar.
Abonneren Logistiek

Michiel Haarman sprak over iShare, een nieuw project dat als doel heeft om data te delen over alle vervoersmodaliteiten heen. Hij stelt vast dat digitalisering van de transportsector nu belangrijke stappen voorwaarts moet zetten. Door een set van afspraken te maken waar alle modaliteiten mee uit te voeten kunnen, komt het ideaal van altijd en overal beschikbare data – ook voor kleine vervoerders – dichterbij.

Ketenregie koffie

Haarman: “Transporteur en logistiek dienstverleners redeneren op dit moment dat het best goed gaat. Dan denk ik kijk om je heen wat er gebeurt. Zie dat de gemiddelde beladingsgraad onder de 50 procent en er staan partijen op die van deze onderbenutting nieuwe business maken.

Ik maak mij echt zorgen over onze sector want de assets van traditionele vervoerders: warehouses en vrachtwagens worden, door partijen als Quicargo en Flexport, gereduceerd tot een commodity dienstverlener die alleen capaciteit levert.”

Daarom is volgens Haarman samenwerking tussen verlader en logistiek dienstverlener juist nu zo van belang. “Dat betekent niet alleen dat je als verlader een pakketje vandaag de dag doorgeeft aan je transporteur of eindklant. Het houdt ook in dat je met elkaar data deelt en ook met partijen verderop in de keten waar je als bedrijf niet dagelijks contact mee hebt.”

Ketenregie Centric

Beschikbaarheid data op hoger plan

Juist in de afgelopen weken zijn diverse projecten opgestart zowel tussen verladers onderling als logistiek dienstverleners. Steeds is het doel om de samenwerking in de keten naar een hoger plan te tillen op basis van betere beschikbaarheid van data. Aan negen tafels gingen de deelnemers aan de Summit Ketenregie met elkaar in discussie om te komen tot concrete aanbevelingen. De onderwerpen aan tafel varieerden van Uber-achtige concepten, tot Stadsdistributie 2.0 en van Crossborder uitdagingen tot de vraag hoe medewerkers in het digitaliseringstijdperk mee kunnen komen.

Reageer op dit artikel