nieuws

Expediteurs moeten vrezen voor start ups

Logistieke dienstverlening 3053

Expediteurs moeten vrezen voor start ups

Expediteurs hebben te maken met grote kansen en bedreigingen van ontwrichtende nieuwe e-business modellen en innovatieve online platformen. De nieuwe spelers, waaronder Flexport, winnen aan populariteit en veranderen de manier waarop bedrijven zeevrachtvervoer inkopen en afhandelen.

Dat is een van de vele conclusies uit de whitepaper van Drewry Supply Chain adviseurs. Het bedrijf onderzocht of expediteurs wel of niet  aan de kant worden gezet door de vracht equivalent van Expedia of booking.com. Online forwarding groeit snel.

 Factoren

Het document beschrijft een aantal factoren die bijdragen aan de ontwikkeling, waaronder:

1 Verladers verwachten een meer ‘agile supply chain’ dat aansluit bij de  meer dynamische ‘on demand’ economie, met kortere contracten en benodigde flexibiliteit.

2 Afnemende marges in forwarding diensten maken het moeilijker voor 3PL’s om hun omzet te verhogen. Echter, differentiatie en kostenoptimalisatie worden bereikt door een betere online klantervaring en automatisering, met name voor middelgrote verladers

 Millennials love digitaal

De snelle groei van de grensoverschrijdende e-commerce versnelt innovaties. En ‘Millennials’ zijn gewend en voelen zich prettig in de online omgeving.

Opkomende modellen

De nieuwe business modellen die opkomen zijn: Online verkoop platforms; Cloud-based expediteurs; grote 3PL’s passen zich aan de aan de online business, deoordeel en data dienstverleners en TMS providers. Het rapport stelt ook dat forwarding ‘snel kan digitaliseren met online verkopen, instant order en geautomatiseerd proces, inclusief crossdocking’.

 Het gaat veranderen

Uit het onderzoek van Drewry blijkt ook dat logistieke beslissers en expediteurs vertrouwen hebben in de huidige situatie en werkwijze en dat de markt niet zo snel zal veranderen zoals in de hotelwereld omdat internationale vracht niet zo eenvoudig als een hotelklant. ‘Waar’, stelt onderzoeker Phillipe Salles Expeditie  vereist vertrouwen, organisatie, het oplossen van problemen en functies zoals douane en de naleving blijven gevoelig.

Flexport

Maar de dingen zullen veranderen, waarschuwt hetzelfde rapport. Sterker nog die veranderingen zijn allang bezig. Het is zelfs een Nederlandse die aan de wieg staat hier van. Op het gebied van zeevracht heeft de Sanne Manders samen met een Amerikaanse compagnon het bedrijf Flexport opgericht. De start-up biedt internationaal vrachtvervoer op een nieuwe digitale manier aan.

Bedrijven investeren onvoldoende in digitalisering

Een conclusie die ook de slotsom was tijdens de Summit Ketenregie, een initiatief van Logistiek. De logistieke sector voelt steeds meer de druk van startups die geïnspireerd door Uber en Amazon zich nadrukkelijk gaan roeren op de markt.

Investering in digitalisering noodzaak

Goos Kant (Tilburg University, Ortec) stelde ook dat logistieke bedrijven niet meer om de toenemende digitalisering heen kunnen. “Elk bedrijf wordt een data-driven bedrijf en dat geldt in het bijzonder voor bedrijven in de logistiek om te combineren, te bundelen en te optimaliseren. Dat betekent dat bedrijven moeten investeren en dat gebeurt in zijn algemeenheid onvoldoende om die data goed inzichtelijk te kunnen maken.” Marc Engel (PwC): “Digitalisering van de keten gaat een steeds belangrijkere rol spelen. Dat betekent dat logistieke bedrijven volop moeten gaan investeren om de klanten die dat gaan eisen te kunnen bedienen.”

Reageer op dit artikel