nieuws

SOA biedt logistiek dienstverleners kansen

Logistieke dienstverlening

SOA biedt logistiek dienstverleners kansen
SOA biedt kansen voor logistiek dienstverleners, waaronder Ewals Cargo Care

De drieletterige term SOA is even populair als onduidelijk. Service Oriented Architecture, zoals de term voluit wordt geschreven, is ‘hot’. Maar wat is het daarnaast? Een bruikbaar middel voor bijvoorbeeld logistiek dienstverleners? Ja, zo blijkt uit navraag onder enkele Nederlandse SOA-specialisten.

Ondanks dat er over Service Oriented Architecture (SOA) al het nodige is geschreven, is de grote meerderheid van zakelijk Nederland nog niet echt op de hoogte van de mogelijkheden en valkuilen van de verzameling diensten die via een netwerk met elkaar communiceren. De minimaal drie lagen waaruit SOA bestaat, scheppen tot nu toe meer verwarring dan zakelijke kansen. Maar dat die kansen er wel degelijk zijn, wordt door de door dit blad gesproken mensen volmondig erkend. In dit artikel laten Han Dieperink van Inter Access, Michiel Oldoenhof van Cordys, Rob de Maat van Deloitte en Arjen Wierikx van Mondea hun licht schijnen op SOA.

 

Kansen logistiek dienstverleners

Kansen zijn er legio voor logistiek dienstverleners. Volgens Michiel Oldoenhof is Ewals Cargo Care in Tegelen een van de logistiek dienstverleners die de mogelijkheden van SOA al uitgebreid heeft onderzocht een op basis van Cordys technologie heeft toegepast. “En daarnaast zijn er nog andere spelers in de logistieke wereld die inzetten op SOA-platformen. Centraal in deze implementaties staat het businessproces in combinatie met standaard ‘off the shelf’ ERP-pakketten, dus geen maatwerk meer in ERP pakketten zelf. Eigenlijk moeten deze bedrijven de zaken strategisch vanuit een businessproces management perspectief benaderen en niet vanuit hun applicatie integratie perspectief. Dus moeten ze idealiter de combinatie leggen tussen business process management (BPM) en SOA. Ewals is hiervan een goed voorbeeld.”

 

SOA maakt koppelingen minder eng

Volgens Rob de Maat hebben logistiek dienstverleners een aantal kansen in het verschiet dankzij de SOA-platformen. De Maat: “Producerende bedrijven hebben vaak al logistieke partners. En die logistieke partner wil, om beter in te kunnen spelen op vragen van klanten, steeds sneller weten wat er is besteld. Dat vergt een koppeling van systemen en dat vinden veel klanten eng. SOA maakt dat minder eng, doordat het een duidelijk apart koppelvlak biedt. En bedrijven die alles zelf doen hebben misschien wel meer kansen om nu meer logistiek werk uit te besteden en zich zo met hun kernactiviteit bezig te houden.” De mening van Arjen Wierikx sluit daar op aan. Wierikx: “Als logistiek dienstverlener opereer je in een keten, je bent er een belangrijke schakel in. Je kruipt steeds meer in de huid van de klant. En SOA kan je daarbij concurrentievoordeel opleveren, het werkt als een communicatieschil die je beter in staat stelt om verschillende ERP-oplossingen aan elkaar te knopen. Daardoor kun je sneller inspelen op de wensen van nieuwe klanten. Sterker nog, een logistiek dienstverlener heeft service georiënteerde architectuur nodig om zich te onderscheiden van de massa. En je hoeft als logistiek dienstverlener echt niet alles scherp te hebben voordat je ermee aan de slag gaat, belangrijker is het dat je moet weten of het je iets kan opleveren. Zo kun je de inkoop van je klanten overnemen en als deze klanten allemaal een verschillend ERP hebben biedt SOA mogelijkheden.”

 

Dienstverleners kunnen als real-time subcontractor of ketenpartner optreden

Han Dieperink ziet nog verdergaande mogelijkheden voor logistiek dienstverleners. Dieperink: “Via een service georiënteerde architectuur kunnen dienstverleners zelfs als real-time subcontractor of ketenpartner optreden. Ze kunnen allerlei werkzaamheden overnemen van bijvoorbeeld producerende bedrijven. Grotere bedrijven werken al met 3pl dienstverleners, en meestal doen ze dat via EDI. Er is een behoefte aan flexibiliteit, aan beweeglijkheid, aan het kunnen leveren van allerlei nieuwe diensten. Nou, EDI is daarin een te starre en dus belemmerende factor. Vanuit het bedrijfsleven zal de druk dan ook toenemen om de flexibiliteit drastisch te verhogen. Ik denk dat tussen nu en vijf jaar negentig procent van de EDI koppelingen vervangen zijn door SOA-achtige koppelingen. En dat alleen bij bedrijven met hele stabiele relaties nog EDI wordt gebruikt. En dat zal steeds vaker de uitzondering op de regel zijn.”

 

Lees ook:

 

Reageer op dit artikel