blog

Logistics Performance Index 2012: performance of perceptie?

Logistieke dienstverlening

Logistics Performance Index 2012: performance of perceptie?
perceptie logistiek

De Wereldbank publiceert dit jaar – na 2007 en 2010 – voor de derde keer een logistieke benchmark tussen landen wereldwijd. Dit jaar zijn er op het eerste gezicht forse verschuivingen maar schijn bedriegt? Nederland zakt een plekje naar de 5e plaats. Gerwin Zomer van TNO laat hier zijn licht schijnen over de benchmark.

Hong Kong (van 13 naar 2) en Finland (van 12 naar 3) nestelen zich in de top van de logistieke benchmark. Ook Denemarken rukt op (van 16 naar 6). Dat gaat ten koste van Duitsland (van 1 naar 4) die zijn koppositie moet overgeven aan Singapore. Zweden duikelt uit de top-10 (van 3 naar 13).

 

Performance of perceptie
Wat zegt dit nu? Allereerst zijn de absolute verschillen zeer beperkt. Tussen de nummer 10 (score 3,90) en de nummer 1 (score 4,13) zit nog geen kwartpunt verschil, op een schaal van 0 tot 5. Ook kan de methodiek ter discussie worden gesteld. Als we de scores van Nederland op de belangrijkste performance indicatoren vergelijken met bijvoorbeeld Finland (zie de figuur hieronder) dan ben ik verbaasd dat Finland hoger eindigt.

 

Kosten en kwaliteit ondergewaardeerd
Nederland scoort aanzienlijk beter als het gaat om de gemiddelde exporttijd en -kosten.  Bovendien voldoet een veel hoger percentage van alle zendingen aan de gestelde kwaliteitseisen. Op dit laatste criterium scoren alleen het laag geklasseerde Zweden en Singapore beter. Die drie aspecten (tijd, kosten en kwaliteit) lijken me toch relevanter dan afgeleide indicatoren, zoals het aantal instellingen dat zich met import bezighoudt of het percentage zendingen dat onderhevig is aan meerdere inspecties.

 

Statistisch verantwoorde steekproefgrootte?
Tenslotte is ook de omvang van de enquête van belang, op hoeveel waarnemingen zijn de gemiddelden gebaseerd? Zelfs de achtergrondinformatie van de Wereldbank laat hierover weinig los. Daarbij valt op dat Nederland op alle kwalitatieve vragen mooi afgeronde scores behaalt van 0%, 33,3%, 66,7% of 100%. Dit doet vermoeden dat het aantal respondenten wel eens erg laag kan zijn, misschien zelfs niet meer dan 3! En om daar dan zware conclusies aan te verbinden…

 

 

– Klik op de afb voor groter beeld –        

 

 

Breed onderzoek
Nu wil ik het belang van de studie vooral niet onderuit halen. Het is een van de grotere internationale studies die uitgezet is onder meer dan 1000 respondenten uit de logistieke praktijk (expediteurs, logistieke dienstverleners en operators) uit 144 landen, en de methodologie is grotendeels gelijk gebleven in de drie keer dat de studie is uitgezet.

 

Nieuwe trends en ontwikkelingen
Waar landen als Burundi of Djibouti natuurlijk nog een lange weg te gaan hebben op alle traditionele vlakken van handelslogistiek, is het doorkijkje naar de nieuwe trends en uitdagingen wellicht het meest interessant voor Nederland. Dit geldt in het bijzonder voor de innovatie roadmaps van het Topgebied Logistiek. Twee ontwikkelingen springen eruit: Coordinated Border Management en Green Logistics.

 

Uitdaging voor Topsector Logistiek
Ik richt me nu even op die eerste, Coordinated Border Management. Op de douane dimensie, een van de 6 dimensies in de LPI, is Nederland de afgelopen jaren afgezakt van de koppositie naar een 7e plek.Ook voor Nederland vraagt dat dus in het bijzonder aandacht voor coördinatie tussen de verschillende autoriteiten die belast zijn met inspectie- en handhavingstaken rond internationale  handel.

 

Het innovatieprogramma ‘douane’ onder het Topgebied Logistiek heeft dit aspect gelukkig als een van de drie speerpunten opgenomen, en ook de Trade Compliance Community van de VLM heeft dit nadrukkelijk verwoord in de visie die recent is aangeboden aan het Strategisch Platform Logistiek (SPL). Laten we de uitdaging dus aangaan en  zorgen dat Nederland de volgende keer weer een  toppositie bekleedt.

Reageer op dit artikel