artikel

Zo creëer je flexibiliteit door efficiënt en effectief plannen

Logistieke dienstverlening 283

Zo creëer je flexibiliteit door efficiënt en effectief plannen

De laatste maanden van het jaar zijn in veel branches de drukste maanden. Tegelijkertijd is er grote onzekerheid: onduidelijkheid over de uitbreiding van het wegennet, het terugbrengen van de maximumsnelheid en het chronisch tekort aan beroepschauffeurs. Daarbij worden klanten steeds veeleisender. Er wordt meer flexibiliteit gevraagd en vrachten worden steeds later aangemeld. Hoe bied je het juiste antwoord?

GPS-Buddy helpt haar klanten door inzicht te creëren in de gereden routes per voertuig. Aanvullend daarop biedt zij mogelijkheden voor het inplannen van taken, het monitoren van de vervoerscondities en het sturen op tachograafdata. Waar zitten de grote winstpunten?

Realtime inzicht vergroot leverbetrouwbaarheid

Inzicht en overzicht in de verplaatsingen van een voertuig, de stoplocaties en de duur van een stop zijn de eerste stappen om te komen tot een hogere leverbetrouwbaarheid. Zeker in situaties waar klanten steeds vaker op het laatste moment een zending aanmelden of eisen dat hun levering binnen een specifiek tijdvak wordt uitgevoerd, is realtime inzicht van groot belang. Door nauwkeurig te monitoren en waar nodig bij te sturen, neemt de leverbetrouwbaarheid toe.

Als de belangrijkste parameters bekend zijn, dan zal ook de tijd die een planner besteed aan het plannen van dit soort haast- en stressklussen afnemen. Tegelijkertijd neemt de klanttevredenheid toe.

Stopmomenten analyseren

Door de stopmomenten te analyseren kan de planning verbteren

Welke parameters belangrijk zijn en hoe daarop gestuurd wordt, verschilt per bedrijf en per regio. Een horecagroothandel in de randstad zal over het algemeen veel meer stopmomenten hebben dan een bedrijf dat actief is in de regio Noordoost Nederland.

Een servicebedrijf dat actief is in het verhelpen van verstoppingen heeft vaak in het najaar door de bladval meer tijd nodig om een verstopping te verhelpen dan in het voorjaar.

Door de stopmomenten te analyseren, qua locatie, qua duur en qua type activiteit, kan de planning met een grotere nauwkeurigheid worden samengesteld.

Voldoen aan wet- en regelgeving

Een ander aspect dat kan bijdragen aan het optimaliseren van een planning en de tijd die men nodig heeft voor het maken van een tijdschema, is de mogelijkheid om tachograafdata te downloaden. Door binnen een beheeromgeving zowel de realtime als de tachograafdata (massageheugen en chauffeurspas) voertuiginformatie inzichtelijk te hebben, heeft een planner alle benodigde informatie voor een optimale planning direct beschikbaar. Het is dan meteen duidelijk of en hoe lang een chauffeur nog mag rijden zonder in overtreding te zijn.

Zeker nu het openbaar ministerie steeds vaker over gaat op strafrechtelijke vervolging is manipulatie van tachograafdata een groot risico op hoge boetes.

Temperatuur monitoren

Voor bedrijven die actief zijn in het geconditioneerd transport is er nog een andere parameter die voor het optimaal inplannen van leveringen belangrijk is, de vervoerstemperatuur van de producten.

GPS-Buddy biedt de mogelijkheid om de temperatuur tijdens het transport te monitoren. Het gebruik van temperatuursensoren stelt bedrijven in staat te zorgen voor een aantoonbaar gesloten keten van producent of verwerker tot eindgebruiker, en zo te voldoen aan de HACCP-richtlijnen. Het is hierbij ook mogelijk om de temperatuur per individuele sensor in een voertuig inzichtelijk te maken en deze registratie te koppelen aan een taak.

Een planner kan daardoor binnen een taak alle relevante informatie zien, inclusief het temperatuurverloop in een compartiment in het betreffende voertuig. Daarnaast is het mogelijk om de verantwoordelijke op het afleveradres te voorzien van een uitgebreide rapportage betreffende de temperatuurcondities tijdens het transport.

Stapsgewijze aanpak

Een integrale aanpak, afgestemd op de eisen, wensen en bedrijfsprocessen, draagt bij aan een hogere leverbetrouwbaarheid en grotere klanttevredenheid. Door de mogelijkheid om extra functionaliteiten gefaseerd toe te voegen, stelt GPS-Buddy met haar fleetmanagementplatform bedrijven in staat om stap voor stap door te groeien.

Dit artikel is gesponsord door GPS-Buddy. 

Reageer op dit artikel